Wat vind jij ervan?

Opstal
Bedrijf

Efficiënter bouwen door innovatief aanbesteden

0


De realisatie van een nieuwe ligboxenstal, bedrijfswoning of jongveestalling is een bijzondere operatie. Niet voor de aannemer, want voor hem is het dagelijkse kost, maar wel voor de opdrachtgever, de veehouder. Nieuwbouw is een grote stap die veel tijd en geld vergt, maar ook drukt op de huidige bedrijfsvoering. Innovatief aanbesteden komt tegemoet op alle drie de terreinen. Een zo efficiënt mogelijk ontwerp tegen een scherpe prijs en met minimaal risico zijn de voordelen van innovatief aanbesteden.

Met innovatief aanbesteden spannen de voor de aanbesteding uitgenodigde aannemers zich op alle fronten in om de opdracht te krijgen. De aannemers zullen zich tot het uiterste inspannen om het meest efficiënte ontwerp aan te leveren, zonder in te boeten op de kwaliteit en tegen een vaste aanneemsom. Naast bouwkosten zijn ook de energiekosten, logistiek en ruimtelijke inpassing in de omgeving belangrijke aspecten in het aanbestedingsproces. Exploitatieoptimalisatie is een speerpunt, aanbesteden op total cost of ownership is met innovatief aanbesteden goed mogelijk. De specifieke kwaliteiten en capaciteiten van de markt kunnen zo optimaal worden benut. Een opdrachtgever krijgt op deze manier meerder plannen voorgelegd, waaruit het plan wordt geselecteerd wat het best voldoet aan zijn eisen en wensen. Innovatieve aanbesteding kan een kostenreductie van 10% opleveren. Door het samenvoegen van de verschillende processen binnen de bouwprocedure neemt het aantal contract en beslismomenten af en worden de risico’s voor de opdrachtgever beperkt. De invloed van de opdrachtgever op het bouwproces is sterk gericht op het vooraf formuleren van doelen, prestatie-eisen en voorwaarden. De adviseur organiseert het aanbestedings- en bouwproces. De veehouder kan zich zo blijven concentreren op zijn eigen bedrijfsvoering.
Voordelen van dit innovatieve bouwproces zijn:
lagere ontwikkel- en bouwkosten;
kortere bouwtijd;
minder risico’s voor de opdrachtgever, aannemer is verantwoordelijk voor ontwerp en uitvoering;
financiële competitie in bouwen én ontwerpen;
één aanspreekpunt gedurende het gehele ontwikkel- en bouwproces;
in een vroeg stadium van het bouwproces is er sprake van een fixed price;
ondernemer kan zich blijven concentreren op zijn bedrijfsvoering; en de
mogelijkheid tot selecteren op energiezuinigheid en levensduurkosten.

Heeft u vragen of wilt u meer weten plaats dan onderstaand uw reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.