Wat vind jij ervan?

Flynth
Bedrijf

Teruggaaf energiebelasting bij meer aansluitingen op één WOZ-locatie

4


Gebruikers moeten energiebelasting betalen bij de levering van elektriciteit en aardgas. Deze energiebelasting wordt door de energiemaatschappijen afgedragen aan de belastingdienst. Maar wie twee of meer aansluitingen heeft op één WOZ-locatie, kan mogelijk teruggaaf ontvangen van teveel betaalde energiebelasting. Het gaat dan met name om de levering van elektriciteit; in het geval van aardgas zal er meestal geen of beperkte teruggaaf mogelijk zijn.

Inhoud van de teruggaafregeling
Wettelijk is het geregeld dat de schijven van de energiebelasting slecht éénmaal voor alle aansluitingen op één WOZ-beschikking doorlopen hoeven te worden. Onder aansluiting wordt verstaan: een aansluiting van een in Nederland gelegen onroerende zaak (volgens de Wet waardering onroerende zaken WOZ) op een Nederlands distributienet, waaruit elektriciteit of aardgas aan de verbruiker wordt geleverd. Met name bedrijven kunnen meer dan één aansluiting hebben. Om te bepalen of een complex kan worden gezien als één onroerende zaak, sluit de Belastingdienst aan bij de Wet WOZ. Praktisch betekent dit dat de gebouwen met aansluitingen op één WOZ-beschikking moeten staan.

Elektra: relatief veel bedrijven met twee of meer aansluitingen
In de praktijk komen de adviseurs van Flynth regelmatig situaties tegen waarbij op een bedrijf twee elektriciteitsaansluitingen aanwezig zijn. Op een veehouderijbedrijf kan dat een aansluiting in de oude stal/woonhuis en de nieuwe stal zijn. Staan beide onroerend goed-objecten op dezelfde WOZ-beschikking, dan wordt dit als één onroerende zaak gezien.

In dit geval hoeft voor dit object slechts eenmaal de staffel van de energiebelasting doorlopen te worden en ook eenmaal een belastingvermindering/heffingskorting te worden toegepast. Bij berekening van het voordeel moet hier wel rekening mee gehouden worden.

Voorbeeld
Bij een verbruik van 50.000 kWh en 7.000 kWh op de aansluitingen kan dit een voordeel opleveren van 400 euro (2012). Dit kan oplopen naar 1.900 euro bij een verbruik van 50.000 kWh op beide aansluitingen.

Zelf initiatief nemen
Standaard lopen de energiebedrijven voor elk afzonderlijk leverpunt de staffel van de energiebelasting door; óók als het om een nieuwe aansluiting gaat. Als over de leverpunten afzonderlijk de energiebelasting wordt berekend, is dat door de schijvenstructuur van de tarieven ongunstiger, dan wanneer de verschillende aansluitingen worden beschouwd als één aansluiting. Maar u moet zelf initiatief nemen om dat te voorkomen.

Eén leverancier
Wordt de energie geleverd door één en dezelfde leverancier, dan moet u bij die leverancier om teruggaaf verzoeken. De leverancier moet dan de doorberekende energiebelasting herrekenen en eventueel te veel in rekening gebrachte energiebelasting teruggeven.

Verschillende leveranciers
Wordt de energie geleverd door verschillende leveranciers, dan moet u als gebruiker(!) zelf direct bij de Belastingdienst om een teruggaaf verzoeken. Na teruggaaf betaalt u netto net zoveel belasting als wanneer u de totale hoeveelheid energie had afgenomen van één leverancier.

Aardgas
In geval van aardgas zal er meestal geen teruggaaf mogelijk zijn. Er wordt niet snel een tweede gasmeter aangelegd. Daarnaast zou er een behoorlijke hoeveelheid gas verbruikt moeten worden om noemenswaardige verschillen in de energiebelasting op aardgas te krijgen.

Terugwerkende kracht vijf jaar terug
De teruggaaf wordt (bij een voor bezwaar vatbare beschikking) verleend per kalenderjaar. Het is mogelijk om het verzoek voor teruggaaf in te dienen voor de afgelopen 5 jaar. Officieel moet het verzoek om teruggaaf worden ingediend binnen dertien weken na de dagtekening van de (laatste) afrekening over de verbruiksperiode waarin het aardgas of de elektriciteit van één of meerdere leverancier(s) zijn betrokken. Bij een te laat verzoek wordt een ambtshalve teruggaaf verleend.

Heeft u vragen en/of behoefte aan praktische ondersteuning? Plaats dan onderstaand uw reactie

Laatste reacties

 • gerrit coppens
  Panellid

  opafan en alle anderen, ook een goed 2013

 • boeraalt

  Een voorspoedig 2013 gewenst boeren ,burgers en buitenlui ,en een melkprijs binnen 3 jaar van 40 cent gemiddeld, waarvoor deze site in de toekomst als (witte) motor zal worden bedacht met een schitterende prijs!! Proost!!

 • KnedoStables.nl
  Panellid


 • henk fledderus

  ook van af deze kant van de aardkloot, een ieder de beste wensen en een eerlijk portie van de voorspoed taart

Of registreer je om te kunnen reageren.