Wat vind jij ervan?

Limagrain
Bedrijf

Nieuwe Havera-gras breed opgepakt

0


Melkveehouders hebben dit voorjaar de nieuwe Havera-weidemengsels van graszaadbedrijf Limagrain breed opgepakt. Dat concludeert veehouderijmanager Jos Groot Koerkamp na analyse van de recente graslandvernieuwingsacties van veehouders. Hij schat in dat er dit voorjaar landelijk ongeveer 45.000 ha grasland is vernieuwd, daarvan betreft circa 60% (± 27.000 ha) inzaai/nieuwe aanleg en 40% (± 18.000 ha) doorzaai. Op maar liefst een kwart van dit areaal zijn de nieuwe Havera-weidemengsels ingezet.
Limagrain wil met de innovatieve Havera-grassenlijn de verdergaande productieverhoging in de melkveehouderij in de komende jaren mede mogelijk maken. Aan de basis ligt het LG Animal Nutrition-voederwaardeprogramma dat grasrassen primair selecteert op smakelijkheid en belangrijke kwaliteitsparameters als suikers, eiwitten en verteerbare celwanden. Zeven speciaalmengsels dekken alle specifieke gebruiksdoelen af, van gemengd gebruik tot sec maaien, doorzaaien, rotatie, structuur en grasklaverweide. “Net als bij snijmaïs, draait het ook bij gras steeds meer om de inhoud en in die behoefte wil LG voorzien”, zegt Groot Koerkamp.

Start voederproef
Schothorst Feed Research in Lelystad gaat met een voeder- en verteringsproef de meerwaarde van het hoogwaardige Havera-gras in kaart brengen. Binnenkort wordt de tweede snede gemaaid, ingekuild en straks vervoederd aan 30 hoogproductieve melkkoeien die LG Havera en gras van een - voor Nederland representatieve - standaardweide voorgeschoteld krijgen. Vervolgens worden gedurende negen weken opname, melkproductie en –samenstelling gemeten en vergeleken. Ondersteund door onafhankelijk en gedegen praktijkonderzoek wil Limagrain met de nieuwe mengsellijn melkveehouders van nóg hoogwaardiger en beter verteerbaar ruwvoer voorzien met als insteek méér liters en betere gehalten tegen lagere kosten.


Bij Schothorst Feed Research worden de grassnedes die later dit jaar voor de voederproef gebruikt gaan worden aan een laatste inspectie onderworpen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten plaats dan onderstaand uw reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.