Wat vind jij ervan?

Limagrain
Bedrijf

Grasmengsels voor melkveehouderij

0


Met als uitgangspunt ‘het beste voor de koe in één rantsoen’ introduceert Limagrain - in navolging van maïs - de eerste voedergrassenmengsels van Nederland met Animal Nutrition-voederwaardegarantie. Onder de bekende merknaam Havera zijn in LG-verpakking zeven verschillende weidemengsels verkrijgbaar toegespitst op gebruiksdoel, gewenste levensduur en beoogd rantsoen. Karakteristiek voor de nieuwe lijn is de hoofdcomponent tetraploïd Engels raaigras. Rassen van de nieuwste generatie laten een hoog suikergehalte, hoge voederwaarde, drogestofopbrengst en kroonroestresistentie zien. Het is meermaals aangetoond dat tetra’s een lager celwandgehalte hebben, beter verteerbaar en smakelijker zijn en zich dus beter laten opnemen.
Havera 1 en 4 zijn allround mengsels voor maaien/beweiden met hoogproductief melkvee. Havera 6 is er voor de intensievere bedrijven die opstallen. Mede in het kader van het nieuwe GLB is er bovendien Havera 3, een interessante samenstelling voor sec doorzaaien die concrete handvatten biedt voor graslandverbetering bij een verschuivende focus naar meer blijvend grasland. Drie zogenaamde speciaalmengsels maken het aanbod compleet; Havera 2 voor rotatie, een eye-opener voor de lichtere gronden waar het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid hoog op de agenda staat. Havera 5 is een duurzame grasklaverweide voor exploitatie binnen een krappe bemestingsruimte. Havera 7 tenslotte is een echt structuurmengsel dat helpt pensverzuring te voorkomen en in die zin dus de veegezondheid omarmt. Alle mengsels zijn ook toegerust met de allernieuwste zaadcoatingtechnologie in de vorm van Headstart GOLD, wat de slagingskansen nog eens extra vergroot.

Voederproef primeur
De voederproef die van start gaat op de Schothorst is een primeur. In tegenstelling tot krachtvoeders en maïssilage is er voor gras nog maar weinig voederwaardeonderzoek uitgevoerd, terwijl we het over de belangrijkste drogestofleverancier in het melkveerantsoen hebben. Voor de veehouder is er dus veel te winnen. Limagrain wil met een voeder- en verteringsproef die meerwaarde scherp krijgen. Eerst door de opbrengst en voederwaarde van LG Havera te vergelijken met een voor Nederland representatieve standaard en vervolgens door de opname, melkproductie en –samenstelling van 30 melkkoeien te meten die LG Havera en dat standaardgras voorgeschoteld krijgen. Met de nieuwe mengsellijn en het aangekondigde onderzoek zet Limagrain een grote stap naar nóg hoogwaardiger en beter verteerbaar ruwvoer met als insteek méér liters en betere gehalten tegen lagere kosten.

Heeft u vragen of wilt u meer weten plaats dan onderstaand uw reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.