Wat vind jij ervan?

Biogas Plus
Bedrijf

Indikken mest met Concentrator

23


Met de Concentrator® kunt u uw mestafzetkosten verlagen door op een effectieve en eenvoudige wijze uw mest in te dikken. De Concentrator® werkt als volgt. Restwarmte van de WKK wordt gebruikt om buitenlucht op te warmen. De warme lucht gaat vervolgens door de Concentrator®. In de Concentrator® hangen een aantal droogbanden die continu verticaal ronddraaien. Tijdens het ronddraaien gaan de droogbanden door de in te dikken vloeistof heen en zijn zodoende steeds nat. De warme lucht passeert de natte droogbanden waardoor het in de mest aanwezige water wordt verdampt.

De Concentrator® zorgt voor een verlaging van uw mestafzetkosten. Indien u bijvoorbeeld 500 kW warmte beschikbaar heeft, kunt u op jaarbasis circa 3.200 m3 water verdampen. Daarnaast kunt u de zogenaamde warmtebonus incasseren voor uw MEP/SDE-subsidie.De Concentrator® wordt kant en klaar in een plug-and-play opstelling geleverd. De machine is opgebouwd in een robuuste container inclusief de warmtewisselaar, ventilator, mestpomp en besturing.

Enkele kenmerken van de Concentrator:
- Indikken van mest/digestaat tot 10-15% d.s
- Verdamping van ±0,6-0,8 liter water per kWh warmte
- Laag energieverbruik
- Weinig onderhoud
- Simpel en robuust
- Warmtebonus

Bent u geïnteresseerd? Kom de Concentrator® bekijken tijdens de Open Innovatie Dagen die op 14 en 15 juni worden gehouden op het Varkens Innovatie Centrum Sterksel of stel uw vraag onder dit bericht.


Laatste reacties

 • Jan Zonderland

  Wij zitten ook elk jaar met het risico van stuiven op met name het zaaisjalottenland.
  Tot op heden zaaiden wij met het kopeggen gerst in rijtjes op 30 cm. Dit werkt beter dan breedwerpig zaaien omdat je min of meer dichte haagjes van gerstplanten krijgt. Bij breedwerpig zaaien moet je veel meer zaad gebruiken om een voldoende standdichtheid te verkrijgen.
  Nadeel van deze methode is dat het wel 10 dagen duurt voordat de gerst groot genoeg is om enige bescherming te bieden en in de tussentijd kan het kwaad al geschied zijn, zoals afgelopen voorjaar.
  Vandaar dat we het volgend jaar anders willen doen.
  Het zaaien gebeurt wel weer gelijk met kopeggen maar dan worden de rijtjes precies tussen de toekomstige sjalottenrijen gezaaid, e.e.a. mbv RTK GPS
  Dan willen we een week tot 10 dagen wachten, afhankelijk van het weer, en dan pas de sjalotten zaaien zodat die direct bescherming krijgen van de gerst.

 • henk fledderus

  proberen minder fijne grond bewerking of gerst voor zaainen.
  het is wel jammer dat de overheid denkt dat de emissie van die paar kuub koe strond die als stuifdek wordt gebruikt de wereld van de ondergang zal redden....

 • kuijpers reniers

  weer een of andere slimerik die dit bedacht heeft nou als ie dan iets verder gedacht had ,dat beetje emissie dat dan vrij komt nee met een veel duurder oplossing daar zijn we bij gebaad wordt het weer duurder ik kan niet begrijpen dat er niemand is die dat is inziet en natuurlijk moet het niet te gek worden maar alleen voor het stuifen zou dat toch geen probleem moeten zijn ik vind de ophef rond die emissie normen toch maar een raar iets want waarom moet er in een diesel auto ad bleu (voor groot gedeelte stikstof en ammoniak is ad bleu) en de boeren de mest laten injecteren terwijl het zo voor het grijpen licht

 • Romeijn

  Voor onze vast reagenten henk fledderus en kuipers reniers:
  Als je iets niet begrijpt zou je misschien eerst je best kunnen doen om daar eerst iets meer over te weten te komen voordat je het veroordeelt.
  .
  Als je er oog voor hebt kan je overal de effecten zien van stikstof- en ammoniakemissies afkomstig uit de landbouw. Stikstofemissies veroorzaken op vele plaatsen brandnetel- en bramenruigtes tussen akkerpercelen. Dat maakt dat je er veel meer werk aan hebt om je omgeving een beetje knap en onderhouden uit te laten zien. Ammoniakemissies veroorzaken versnelde corrossie van landbouwmachines en vreten de voegen uit het metselwerk van monumentale boerderijen. Ammoniak veroorzaakt verder indirect de gele aanslag (ammoniaktolerante korstmossen) op de muren en daken van gebouwen in het buitengebied.
  .
  Goede alternatieven tegen het stuiven zijn voorhanden in de vorm van houtmulch, bladmulch en compost. Ook door het onderploegen van gewasrestanten krijg je meer organische stof in de grond; waardoor het stuiven sterk afneemt.

 • aardappelboer

  Dat zijn geen goede altenatieven Romeijn, je moet niet denken dat je zomaar wat kan doen.We hebben zelf al diverse produkten geprobeerd maar er helpt niks zo goed als rundeveemest, verder heb je ook te maken met opkomst en dat geeft met compost e.d. problemen dus geen oplossing. En voor het milieu hoef je het al helemaal niet doen, wat denk je wat al dat transport de lucht in blaast. Zelfs altenatieve middelen moeten geproduceerd worden en dat kost ook energie dus volgens mij is er maar een goede methode en dat is de mest weer toestaan.

 • pietbongers

  wilde eerst niet reageren omdat ik niet reageer op de directe vraagstelling over het stuiven ,maar ook wij koeien vinden jammer dat mest van goed gevoerde koeien niet meer over het gras mag dacht dat alleen maar ons probleem was maar blijkbaar ook voor stuif gevoelige grond .
  er wordt nog steeds aan gewerkt om rundvee mest bovengronds teo te passen ,heeft veel voordelen mits het goede mest is ,meer past denk ik niet in deze wisseling.

 • Romeijn

  Wat voor mogelijkheden zijn er om de stikstof en ammoniak in vloeibare rundveemest te binden, zodat het niet vrijkomt als het tegen stuiven wordt aangebracht?
  Hoe moeilijk is het tegenwoordig om vaste mest op het eigen bedrijf tot gebonden compost om te zetten, zodat deze met toevoeging van water tegen het stuiven kan worden aangebracht en zonder stikstof- en ammoniakemessies?

 • Jan Zonderland

  Quote (Romeijn): Ook door het onderploegen van gewasrestanten krijg je meer organische stof in de grond; waardoor het stuiven sterk afneemt.
  Romeijn, als je minder last wilt hebben van stuiven dan moet je juist de gewasresten bovenop laten liggen! Organische stofgehalte heeft niet zoveel invloed op de stuifgevoeligheid van de grond laat staan dat je dat % zomaar 1 2 3 even verhoogd.
  Wij hebben hier in de buurt zeer lichte zwarte zandgrond met 6-7 % organische stof maar juist die grond stuift als de hel.
  Verder lijkt het mij dat u e.e.a. door een door amoniak beslagen bril bekijkt. Zoals al eerder opgemerkt door anderen, wat is de milieuschade van die paar m3 rundveedrijfmest, ook in vergelijking met de door u genoemde alternatieven die vaak van ver aangevoerd moeten worden en waar mogelijk stoffen in zitten waar je als boer of als milieu ook niet blij van wordt.
  Het is tegenwoordig de milieumaffia die in Nederland de dienst uitmaakt.
  We weten het allemaal nog wel: pak em beet een 25 jaar geleden, zure regen, er zou geen boom blijven staan..................................................................................................................

 • henk fledderus

  ik weet niet waar mijn kennis mij in de steek laat maar ik heb nog als wat stuifdekken mogen leggen op de drentse zand vlaktes. er is veel fantasie over wat goed zou kunnen werken, maar werken doet het niet en cost effectief is het al helemaal niet. maar de kerk toren van smilde staat er nog dus zo erg was die amoniak ook weer niet.... en als dat al zo erg is waarom is dat dan geen regelgeving voor heel europa of de wereld .... juist
  waar hadden we het over.. stuifdek um was er niet een reportagen van een boer in groningen of zo die een aardappel zetmeel product spoot tegen verstuiven??
  compost werkt niet als stuifdek ( er zijn te veel tonnen nodig om een goed effect te krijgen)
  ook was eer eens een blad of glucose produc dat gespoten kon worden tegen verstuiven, tegen dat je genoeg had gespoten om te voorkomen dat je bieten weg waaiden, was je knip leeg.

 • pietbongers

  hallo Romeijn iets om toe te voegfen dat je minder emmisie weet ik niet of dat er is ,ik bedoel dat je de koeien goed mag voeren dus meer ruwecelstof en je zou een koolstof aan de dieren kunnen geven ,maar als je in de mest een c/n verhouding van meer dan 10 crejeert dan wordt het amoniakal gedeelte in de mest net meer dan een kilo gereduceert en dan heb je minder vervluchtiging dan met andere mest injecteren ,en om die vervluchting tegen te gaan moesten we toch injecteren ,die reden vervalt dan ,en de grond kan beter voedings stoffen op nemen van de grond dan dat het erin zit .

 • Romeijn

  Over de succesvolle geschiedenis van de bestrijding van zure regen heersen blijkbaar veel misverstanden in de agrarische wereld.
  .
  Dertig jaar geleden kwam men erachter dat de vissterfte in de noordelijke meren van Amerika en Europa werd veroorzaakt door luchtverontreiniging die over lange afstanden werd getransporteerd. Deze luchtverontreiniging werd veroorzaakt door voornamelijk industrie, verkeer en in mindere mate landbouw in zuidelijker gelegen gebieden.
  .
  Ook in centraal Europa werd waargenomen dat grote bosgebieden op zwak (kalk)gebufferde bodems sterk achteruit gingen. Hoger gelegen bossen in de nabijheid van bruinkolencentrales stierven volledig af (Ertsgebergte, vooral kerngebied Litvinov-Most). De levensverwachting van de bevolking in deze gebieden was tenminste zes jaar korter als elders in centraal Europa. Na langdurig onderzoek werd uiteindelijk vastgesteld dat daar niet alleen de luchtverontreiniging de oorzaak van was. Het ging om een complex van factoren waar de zwaveldioxide in de lucht niet de enige, maar wel de belangrijkste rol speelde. Door de verzurende effecten werd gebonden aluminium in de bodem mobiel met een nadelig effect op bodemschimmels die nodig zijn voor de voedingsstoffenopname van met name naaldbomen.
  .
  Overheden in Noord-Amerika en Noord-Europa hebben vervolgens een succesvol beleid ontwikkeld die er toe leidde dat deze 'zure regen' al na enkele decennia weer naar de achtergrond verdween. De stikstof- en zwaveldioxide-emissies van elekticiteitscentrales en wegverkeer werden sterk teruggebracht.
  .
  Bij de meer lokaal problemen veroorzakende emissies vanuit de landbouw bleek het moeilijker om een acceptabel beleid tot stand te brengen. Derhalve is achtergrondbelasting van lange afstand emissies op natuurlijke ecosystemen wel afgenomen, maar lokale bronnen van stikstof en ammoniak blijven veroorzaken dat onze natuurlijke omgeving langzaam veranderd. Inmiddels staan alle bos- en natuurgebieden op zandgronden helemaal vol met de grassoort pijpestrootje, daar waar vroeger vooral heide voorkwam. De terreinbeherende organisaties worden zodoende op hoge kosten gejaagd om typisch Nederlandse landschappen in een nog enigszins de oorspronkelijke uitgangspositie benaderende verschijningsvorm voor het nageslacht te bewaren.
  .
  Een paar ton verwaaiende mest kan - naast de al bestaande achtergrondbelasting - het laatste zetje zijn om beschermde plantensoorten (bijv. orchissen) in naastliggende natuurterreinen te laten verdwijnen. Het is de moeite waard om alternatieven tegen stuiven te onderzoeken.

 • aardappelboer

  tuurlijk is het de moeite waard om alternatieven te onderzoeken maar verbied dan niet eerst een middel wat perfect werkt maar sta het dan zolang toe dat er andere mogelijkheden zijn. Wij zitten ook op stuifgevoelige grond en hebben digistaat,compost e.d. geprobeerd maar het probleem was dat de zaden niet kiemkrachtig genoeg zijn om door die laag heen te breken met als gevolg weggevallen planten. En ik geloof er ook niet in dat die paar ton mest zorgt voor een belasting van de natuur, immers alle andere mest wordt al emmisie arm aangewend.Ik denk dat je maar in het voorjaar hier in drenthe rond moet rijden en dan vooral in de veenkolonie waar je grote kale vlaktes hebt en de zandbanken op de weg liggen dan kun je er over mee praten.

 • Romeijn

  @aardappelboer:
  .
  Afgelopen zondag heb ik zo'n twintig kilometer gewandeld in Drenthe. Wat mij opviel was de heide die door het pijpestrootje verdrongen wordt. Dit komt door vermesting via de lucht.
  .
  Misschien is het een goed idee om in de veenkolonie dan toch maar te zorgen voor een 'ruwer' landschap waardoor de wind wordt afgeremd. Mijn stokpaardje is dan ook lijnbeplanting (houtwallen, houtsingels en hagen) in het agrarisch landschap. Ten opzichte van opgekroonde bomenrijen heb je dan lagere windsnelheden vlak boven de grond, minder legering van het gewas, schaduw, drup en wateronttrekking. Het microklimaat op de akker verbetert sterk, met hogere opbrengsten als resultaat.

 • aardappelboer

  Vroeger staken ze de heide in brand en het pijpestro was eerst weer weg dat gebeurt nu niet meer. Zegt u nu eigenlijk dat mest injecteren niet beter is als bovengronds uitrijden,immers zo'n 25 jaar geleden kwam pijpestro ook al voor en het is ook niet afgenomen dus volgens u is de vermesting door de lucht dan ook niet afgenomen. Lijnbeplanting is mooi ja maar als je nu percelen hebt van 30 ha ga je die toch niet weer opknippen in kleine stukken, dat is niet meer van deze tijd.We moeten het in de veenkolonie hebben van de grote oppervlaktes dan is er nog wat te verdienen dus moet men snel kunnen werken. Ik geloof er niet in dat je door beplanting meer opbrengst heb, we hebben zelf zowel percelen in bebost gebied als in de veenkolonie liggen, maar 1 ding is zeker de opbrengst in de veenkolonie is veel beter als in bebost of houtsingels gebied.

 • nicky

  onze ouders en (over)grootouders hebben onze kavels met bloed en tranen ontgonnen tot wat het nu is zouden wij dan het weer verknallen, maar het moet eerst weer oorlog worden dan komen de mensen uit de stad weer bedelen bij de boeren (als ze nog zijn) om wat eten

 • bert.fernhout1

  nou menneer romeijn indiane verhalen hebben we niets aan, dat bunt gras was 40 jaar geleden en veel eerder ook al veel vuldig aanwezig. en waar je ook kijkt overal staan en bossingels. nee een probaat middel is 5 tot 10 ton koeiedrijfmest per ha , en niet meer bomen want dat gaat alleen maar ten kostte van de voedsel produktie.

 • Romeijn

  Kwetsbare natuurterreinen worden niet bewerkt waardoor ze trager reageren op vermesting dan aardappelland. De achtergrondbelasting via de lucht is weliswaar afgenomen door effectief overheidsbeleid, maar kan snel weer teniet gedaan worden door het verstuiven van mest.
  .
  Beboste gebieden liggen doorgaans op slechtere grond. Onderzoek heeft aangetoond dat voor een gemiddeld agrarisch bedrijf percelen van vier aaneengesloten hectare nog goed bewerkbaar zijn. Je moet daar dan wel je machines en werkwijze op aanpassen. Als je geen mest hoeft op te brengen tegen het stuiven dan scheelt dat alweer een arbeidsgang. Lijnbeplanting geeft extra opbrengst in de vorm van houtige biomassa. Door het verbeterde microklimaat op de akker moet dat samen met het gewas wel een hogere totaalopbrengst geven aan biomassa. Tegenwoordig valt met moderne technologie veel efficiënter hout te oogsten uit houtsingels en houtwallen. De prijzen van houtige biomassa voor houtpellets (brandstofbrok voor moderne houtkachels) stijgen gestaag.

 • Maïsadour Semences
  Bedrijf

  In de jaren 30 van de vorige eeuw is er in Amerika een groot probleem geweest dat enkele jaren duurde en de naam "Dustbowl" kreeg. De oorzaak hiervan werd deels gevonden in een afname van het humus gehalte van de bodem, humus is een onderdeel van de O.S. Het O.S. getal zegt alleen iets over de in de bodem aanwezige koolstof. Om effectief aan stuifbestrijding te werken is het noodzakelijk dat er voldoende bodemleven en humus aanwezig is. Deze combinatie zorgt ervoor dat organisch materiaal omgezet wordt naar humus door de met name de schimmel activiteit van de bodem (humificatie). Daarnaast is het samenwerken van humus en bacterien die bodemdeeltjes verkleven, aan elkaar plakken zeg maar, en schimmels die daar weer hun schimmeldraden rondom laten groeien, in staat om de structuur op te bouwen en te zorgen dat de fijne bodemdeeltjes, die letterlijk los zand zijn, niet meer makkelijk kunnen verstuiven. Eerst en vooral is het dus zaak om te zorgen dat het bodemleven weer functioneerd. Compost helpt hierin, maar is absoluut niet voldoende omdat dit door bodem leven nog verwerkt moet worden. Hetzelfde geldt voor stalmest. Het onderploegen van organisch materiaal is ook niet de oplossing, tenminste niet op de gangbare manier die dicht bij inkuilen komt, het materiaal ligt dan op ploegzooldiepte weg te kwijnen in het slechtste geval zelfs weg te rotten met alle schadelijke gevolgen vandien. De bodem bedekt houden is een oplossing die in Amerika werd gevonden. Daarnaast is het zaak te zorgen voor een positieve ontwikkeling van bodemleven door dit specifiek te stimuleren. Gebruik maken van drijfmest, en dit bovengronds uitrijden zou een heel goede eerste aanpak kunnen zijn, alleen door de regelgeving niet mogelijk. Hoewel deze regelgeving niet op de realiteit stoelt en nodig herzien zou moeten worden. Goede drijfmest kwaliteit bevat meer organisch gebonden stikstof dan ammoniakaal en uit onderzoek blijkt dat dit realiseerbaar is als ook hier weer sprake is van een goede evenwichtige ontwikkeling van micro organismen. Deze mest voedt de bodem en onderhoudt mede het bodemleven zonder schadelijke ammoniak effecten, waarbij wel gelet dient te worden op de momenten van toepassing. Toch blijft de achteruitgang van bodemleven en de toename van stuifproblemen met name in droge voorjaren een opmerkelijke combinatie. Ik ga hier niet zeggen dat ik de oplossing kant en klaar heb, alleen denk ik dat onze denktrant moet veranderen. We moeten de problemen niet per stuk gaan beoordelen en proberen op te lossen, maar kijk eens naar de bredere verbanden. Dan kon er wel eens een heel andere oplossing ontstaan waarbij het mogelijk is om de stuifbestrijding effectiever aan te pakken, milieuwinst te halen, de bodem te verbeteren, meer biodiversiteit in de bodem te krijgen en een hogere efficientie van meststoffen te realiseren. In combinatie met veel andere stappen, komt er een oplossing in zicht. Dus niet met een beperkte blik kijken naar deeloplossingen zoals boomwallen, O.S., drijfmest, lignolsulfonaat, groenbemesters, etc. De bodem begrijpen is stap 1 op weg naar oplossingsgericht denken. Dus wees zuinig op het bestaande bodemleven en ondersteun dit optimaal zodat het bodemleven voor u gaat werken.

 • bert.fernhout1

  allemaal gelul de een heeft er nog meer verstand van dan de ander.denken ze! !!!!!!!!

 • aardappelboer

  Zeg dat wel, degene die er niet mee werken hebben makkelijk praten. Ik moest er niet aan denken dat we allemaal percelen van 4 ha hebben, dat schiet ja niet op.En romeijn, hun kun je nu beweren dat natuurgebieden trager op vermesting reageren, bij ons in het gebied wordt nog maar pakweg 20 jaar mest gebruikt en dan nog maar minimaal en lang niet op alle percelen.En hoezo liggen slechte percelen in bebost gebied, dat heeft veel meer met het verleden te maken, we hebben hier prima esgrond maar wel stuifgevoelig en daar kan je van alles op verbouwen.Een hoge o.s. zegt niet dat het niet stuifgevoelig is, heb zelf percelen met een o.s. van meer dan 15 % en ook daar stuift het. Heb zelf ook een perceel van 2 ha achter huis tegen een bos aan en ook daar stuift het dus grootte zegt ook niks.

 • Romeijn

  En toch geven de verschillende reacties leuke invalshoeken om het probleem integraal te benaderen...

 • bert.fernhout1

  hou toch op met dat dom gelul meneeer romeijn

 • Alette

  Heren, laten we wel netjes en met respect voor elkaars mening blijven reageren. Alvast bedankt!

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.