Wat vind jij ervan?

DLV Plant en Maatschap Emmens-Schuiling starten met ingang van 2012 het vernieuwingsbedrijf in Noord Nederland

0


Het vernieuwingsbedrijf gaat werken onder de naam “Op de Es”.
Het bedrijf heeft als doelstelling kennis te ontwikkelen op terreinen waar op dit moment te weinig aandacht voor is. Daarnaast zal het bedrijf als schakel tussen onderzoek en praktijk.
Uniek bij het vernieuwingsbedrijf “Op de Es” is onder andere de samenwerking veehouderij en akkerbouw. De meerwaarde die deze samenwerking met zich mee kan brengen is een van de hoofdthema’s op het bedrijf.
Speerpunten hierbij zijn o.a. het ontwikkelen van kracht/ruwvoederteelten in relatie met grondruil. De specifieke teelteffecten die met grondruil te maken hebben worden opgepakt.

Daarnaast wordt er kennis ontwikkeld om de nieuwe Groene en Blauwe diensten zo goed mogelijk op landbouwbedrijven te kunnen inpassen.

Een aantal thema’s welke in 2012 op het bedrijf komen te liggen zijn:
  • Teeltaspecten grondruil veehouderij en akkerbouw(ruimere vruchtwisseling)
  • Invulling van groene- en blauwe diensten door de praktijk.
  • Teeltoptimalisatie zetmeelaardappelen. (15 ton zetmeel per hectare)

Of registreer je om te kunnen reageren.