Wat vind jij ervan?

Jan Bongers
Expert

De nieuwe combinaties van SDHI’s met triazolen zijn de standaarden op T1 én T2 tegen graanschimmels.

2


Afgelopen jaar konden de nieuwe SDHI-triazool-combinaties Aviator Xpro en Skyway Xpro ter bestrijding van graanschimmels voor het eerst worden toegepast. Deze nieuwe graanfungiciden op basis van de nieuwe SDHI bixafen, zijn gekoppeld aan de triazolen tebuconazool en/of prothioconazool. Ondanks of misschien wel dankzij de zware ziektendruk hebben beide middelen zich prima kunnen bewijzen.
In eigen proeven, in externe proeven van handelaren, coöperaties en proefboerderijen én in de praktijk gaven Aviator en Skyway vaak de beste resultaten en de hoogste opbrengsten.
Ook vanuit resistentiemanagement passen beide middelen zowel op T1 als T2. Bixafen beschermt de triazolen tegen het optreden van shifting (het langzaam minder werkzaam worden). Omgekeerd beschermen de triazolen het optreden van resistentie bij de SDHI’s. Er is als het ware sprake van een dubbele bescherming en dus een prima resistentiemanagement.
Mijn stelling is dat de nieuwe middelen op basis van SDHI’s en triazolen, heel snel de oude middelen op basis van enkelvoudige triazolen of de strobilurine-triazool- combinaties, zullen vervangen. Simpelweg omdat ze beter zijn.

Laatste reacties

  • Krudde

    alleeern geen bestrijding van sneeuwschimmel met sdhi fungiciden

  • Jan Bongers
    Expert

    Klopt helemaal. De nieuwe SDHI's werken daar allemaal onvoldoende tegen. Sinds de resistentie van strobilurines zijn alleen triazolen (mits voldoende hoog gedoseerd) nog actief. Prothioconazool in de Xpro's geeft de beste bescherming. En natuurlijk bij toepassing van Prosaro tijdens de bloei.

Of registreer je om te kunnen reageren.