Wat vind jij ervan?

Jan Bongers
Expert

Blijven we de onkruidbestrijding in bieten uitvoeren met 4, 5 of meer toepassingen per teeltseizoen of zijn we doorgeslagen en gaan we terug naar 3 toepassingen zoals in Duitsland gebruikelijk is?

0


Bij de onkruidbesrijding in bieten is het aantal bespuitingen dat nodig is om tot een goede onkruid bestrijdingsresultaat te komen bij ons vaak hoger dan bij bijvoorbeeld in de ons omringende landen als Duitsland en Engeland. Bij ons wordt vaak eerder gestart en wordt relatief veel gewerkt met enkelvoudige middelen (BOGT). Om de jonge bietenplantjes te beschermen wordt vaak begonnen met erg lage doseringen. Op iets grotere bieten wordt de dosering vaak verhoogd en wordt relatief veel gewerkt met allerlei toevoegmiddelen. Met Betanal Expert met Goltix of Pyramin als kapstok wordt begonnen met een sterkere ‘kapstok’. En zoals vaak geldt, de eerste klap is een daalder waard. Vooral tegen lastige onkruiden zoals zwaluwtong, varkensgras en melganzevoet die dit jaar veel voorkomen, heeft Betanal Expert zijn meerwaarde bewezen. Indien gewenst kunnen ook aan Betanal Expert specifieke middelen worden toegevoegd. Het verschil met enkelvoudige middelen als fenmedifam, ethofumesaat en olie is echter, dat de basis met Betanal Expert duidelijk sterker is. Dat blijkt ook uit meerjarig onderzoek. Gemiddeld genomen hebben Betanal Expert gebruikers minder bespuitingen nodig om de bieten onkruidvrij te maken. In moeilijke jaren kan zomaar een bespuiting bespaard worden. Met het steeds groter worden van bedrijven is dat een groot voordeel.

Of registreer je om te kunnen reageren.