Wat vind jij ervan?

ZLTO
Bedrijf

Mestinvesteringsfonds open

5


De samenwerkende partijen in veehouderij en mengvoer hechten grote waarde aan het versnellen van mestverwerking in Nederland. Daarom is op 7 mei het Loket Mestverwerking live gegaan en het Mestinvesteringsfonds open. In het loket werken het Mestinvesteringsfonds, het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de drie regionale LTO-fondsen samen om initiatieven te ondersteunen met kennis en financiële middelen. Het Mestinvesteringsfonds heeft bijna de helft van het beoogde kapitaal bij elkaar door een toezegging van ruim 20 voerbedrijven. Die vertegenwoordigen bijna 90% van het rundvee- en varkensvoer. Gesprekken met andere partijen uit de keten om deel te nemen worden verder vervolgd.

De deelnemende partijen uit de voerindustrie, de Land- en Tuinbouworganisaties, NVV en Rabobank hebben elkaar gevonden in het grote belang van het verder sluiten van mineralen kringlopen in Nederland. Mestverwerking is daarbinnen een belangrijke stap om zo de maximale waarde uit organische meststoffen te kunnen halen, zowel in Nederland als daarbuiten. Het Mestinvesteringsfonds ondersteunt concrete investeringsplannen met een achtergestelde lening van maximaal 30% van de financiering. Hierover betalen de deelnemers een bescheiden vergoeding: 5% per jaar, inclusief inflatiecorrectie. Alleen projecten, die gebruik maken van bestaande techniek, komen in aanmerking voor ondersteuning.

Daarnaast is ook Eigen Vermogensinbreng van de initiatiefnemers van 20% tot 30% belangrijk, alsmede afspraken over aan- en afvoer. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Loket Mestverwerking. Namens de drie initiatief nemende voerbedrijven spreekt Ton Loman (CEO Agrifirm) zijn genoegen uit over de grote deelname: ‘We zijn blij met de intensieve betrokkenheid vanuit de voerwereld. Het is duidelijk dat we gezamenlijk het grote belang van deze ontwikkeling willen steunen.’

Heeft u vragen of wilt u meer weten plaats dan onderstaand uw reactie.

Laatste reacties

 • Mayor

  Gisteren hebben we nog 25.000kg met 4,26% geleasd. Wij denken dat de leaseprijs zijn bodem heeft bereikt.

 • marjanschaftenaar

  Mayor, heeft de verhoging van de melkprijs van FC nog invloed gehad op jullie beslissing?

 • Mayor

  Nee, de melkprijs was toen nog niet bekend. Maar we zagen dat de daling van de leaseprijs stagneerde. Wij betaalde toen 3 cnt.

 • marjanschaftenaar

  Klopt, de prijs ligt nu weer rond de 3,20. Het is nu wachten hoe de melkproductie zich gaat ontwikkelen.

 • Peerke1

  Wij kopen of leasen, zeker weten. Aan het einde van het boekjaar is het verschil enkel en alleen minder belasting te betalen. Maar de rechten hebben we wel in handen. Na 2015 komt toch weer iets met een beperking.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.