Wat vind jij ervan?

Zandstormen

10


Heb jij op het land al last van 'woestijntaferelen'? De harde wind heeft vrijwel nog vrij spel op de akkers. Hoewel er sinds gister weer bovengronds stuifbestrijding toegepast mag worden, is dit eigenlijk nu net (toevallig) te laat.

Maak jij je al zorgen of zal het allemaal wel meevallen?

Heb jij foto's? Deel ze dan bij foto's en video's of in deze discussie.

Laatste reacties

 • herwaarden

  Beste Alette, ik dacht vandaag wat een rare harde wind op 18 april en nu schrijf jij (toevallig)
  We lezen steeds meer rare ( dat is niet toevallig ) dingen mbt. het weer, het aardoppervlak en dergelijke. Door krachtige stralen probeert men e.e.a. naar menselijke hand te zetten.
  Hoe staat BoerderijConnect daarin ?

 • Alette

  Boerderij Connect zelf heeft hierin geen mening, maar ik denk dat de boeren vast het één en ander aan ideeën hierover hebben.
  Als ik zelf een oordeel moet geven: Dit is volgens mij een gevolg van klimaatverandering. Klimaatverandering zelf sta ik niet negatief tegenover. Sterker nog, wat mij vroeger in de aardrijkskunde is geleerd, klimaatverandering is niet alleen iets van de 21ste eeuw! Het klimaat veranderd constant, we weten dat Nederland ook het één en ander heeft meegemaakt in de zin van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan de ijstijd. Dat de gevolgen van klimaatverandering moeten worden bekeken is wel hard nodig. (zoals zandstromen, langere en koudere winters, natte zomers etc)
  Of een menselijke hand de hoofdmoot moet spelen: Ik denk wel dat we moeten beschermen wat we nu hebben. Een zandstorm als gister is iets wat misschien niet ten voordele komt van het land. Nu ben ik geen akkerbouwer en zodoende vraag ik mij af of er gister mensen zijn geweest die foto's hebben gemaakt, actie hebben ondernomen en/of zich zorgen hebben gemaakt.

 • Sulamex.nl

  Verschraling
  Al jaren hebben onze landbouwgronden te lijden van verschraling. De oorzaak hiervan ligt mede aan het gebruik van dierlijke meststoffen.
  Door deze vaak toebetaalde meststoffengift is er weinig oog geweest voor de conditie van de gronden. Ten gevolge hiervan is er sprake van soms ernstige verschraling op met name zandgronden.
  Verstuivingen
  Verstuivingen zijn een gevolg hiervan en maken de teelt kwestbaar en lijden vaak tot hoge kosten en matige opbrengst. Suplamex© brengt het organische stof gehalte weer op peil en voorkomt hiermee verschraling.
  Voordelen productie
  Door een meerjaren gebruik van Suplamex© zijn er grote productievoordelen te halen. Deze treden met name op in de vorm van de waterhuishouding ( Suplamex© houd vocht vast ) en bij gebruik van kunstmeststoffen ( Suplamex© maakt het gebruik hiervan efficienter en verlengd de werkingsduur)
  Duidelijk is dat Suplamex© alleen maar voordelen kent, en door zijn geringe hoeveelheid aan basis meststoffen zoals fosfaat en stikstof weinig invloed uitoefent op uw meststoffenboekhouding.
  De werkzaamheid van deze aanwezige meststoffen is gering en verspreid zich over meerdere jaren.
  Dit is dan ook de reden dat wij van mening zijn dat de Brusselse regels niet van toepassing zouden moeten zijn op Suplamex.
  Wij blijven proberen om dit voor u te bereiken.

 • WesthoffBert

  @ Alette & Herwaarden Eens in de zoveel jaar heb je last van storm(achtige) wind in het voorjaar net op het moment dat het land zwart ligt. Kwam vroeger nog veel meer voor! Er is in de loop van de tijd veel gedaan om stuiven gedurende de winter en voorjaar te voorkomen door (resten van) groenbemesters en gewasresten op het land te laten, en de grondbewerking aan te passen. Is m.i. dus toeval dat het nu weer een keer raak is........

 • gerrit coppens
  Panellid

  Bij een 'normale' winter waren diverse akkers waar het nu stuift mogelijk al ingezaaid geweest en daardoor minder vatbaar voor bestuiving. zomergraan dat in maart gezaaid was had nu het veld dicht. Met dit late voorjaar staat zelfs het wintergraan nog dun en komt het zomergraan maar amper boven de grond. Deze gronden zouden niet mee hebben gedaan aan de verstuiving, nu wel

 • Gerd-Jan

  Sulamex. Lekker objectief verhaal. IK geloof er vrij weinig van. Dat is de oorzaak niet.

 • Marcel

  Ook ik heb mijn twijfels over het verhaal van Sulamex. Ben wel eens dat organsiche stof (die je ook met dierlijke mineralen brengt) belangrijk voor de grond is houd zowel vocht als mineralen vast. Er zijn steeds meer agariers die dit inzien en er voor hun gronden aan werken om de os. omhoog te krikken maar dit valt niet mee.

 • herwaarden

  Beste mensen, ik zit zomaar eens te voelen,( los van de wind van eergisteren) hoeveel mensen
  er nu serieus weten, dat we willekeurig gepakt/vernield worden. Zo heeft BP er willens en wetens door menselijk handelen voor gezorgd, dat de warme golfstroom niet meer via Portugal en Het Kanaal ons weer stabiliseert, maar boven Schotland langs gaat. Ik kom Monsanto wel
  als slechterik terecht tegen, maar mis nog de Nieuwe Wereldorde-mensen/families. Het Nederlandse- en Duitse goud was net op tijd uit de Twin-Towers, maar toch zijn we het kwijt ??!!
  Het klimaat en de economie vertonen door de eeuwen heen een golfbeweging. Maar dat je van
  bovenaf; Den Haag,Brussel,Banken,etc. wordt gesloopt is wel pijnlijk. En als wij dit blijven nemen,
  Blijft het zeer doen. Mijn buurman zei vroeger al, het is een corrupte bende !!!

 • Romeijn

  Zo zie je maar weer hoe verschillend de beleving in de agrarische wereld is.
  Houtwallen, singels en hagen rond kleinere percelen vergroten de 'ruwheid' van het landschap waardoor de windsnelheden omlaag gaan. Door bomen (wegbeleidende beplanting, doorgeschoten houtwallen) op te kronen wordt de windsnelheid laag boven de grond groter want de wind wordt dan onder de boomkronen door geperst.
  Zou het kunnen dat in het verre verleden nauwelijks sprake was van zandstormen in het agrarisch landschap doordat het veel kleinschaliger was ingericht?

 • janhert6210

  Allemaal leuk die theorie over klimaat maar als een perceel rogge van 10cm groot al gaat stuiven vraag ik me af watwe nog moeten doen om het stuiven tegen te gaan.als de overheid nu gewoon structureel mest toestaat kunnen we in het vervolg misschien maatregelen nemen voor dat het te laat is ,nu is hier denk ik de helft van de bieten percelen verstoven terwijl er ook stuuf gerst is gezaaid maar deze helpt de eerste drie weken niet .een geluk dit keer dat deze bieten nog net niet boven stonden en we er gisteren alsnog mest op hebben kunnen rijden ,waarschijnlijk moeten we nu alleen de sporen van de tank overwaaien

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.