Wat vind jij ervan?

gerrit coppens
Panellid

gifklikker

0


[quote]

PvdD lanceert GifklikkerBurgers gemaand tot melden ‘landbouwgif’

09-04-2013 •
Akkerbouwers weten de pijlen van de Partij voor de Dieren en Stichting Bollenboos op zich gericht. Deze organisaties richten het meldpunt Gifklikker op, waar burgers zich kunnen beklagen over de inzet van gewasbeschermingsmiddelen in hun omgeving.

Een waarschuwingsbord met daarop een mannetje met gasmasker op een tulpenveld van waaruit de gifdampen omhoog stijgen. Met dit logo roepen de initiatiefnemers omwonenden van landbouwpercelen op hun zorgen en vragen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen te melden. De site is in het leven geroepen 'omdat veel omwonenden zich zorgen maken over de effecten van landbouwgif op hun gezondheid', zo staat in het persbericht.

Verder staat er in het bericht dat omwonenden en voorbijgangers van landbouwgrond waarop bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, het risico lopen te worden blootgesteld aan gifstoffen die gevaarlijk zijn voor hun gezondheid. ‘Zij worden niet beschermd en vaak niet eens geïnformeerd over de risico’s van de gebruikte middelen.’

De Gifklikker zegt open te staan voor iedereen ‘die zich zorgen maakt over het gif dat in zijn omgeving wordt gebruikt. Dat kan gaan om vermoedens van overtreding, zoals lozingen in sloten of het spuiten van gif op te korte afstand van woningen of bij te harde wind.’

Daarnaast is het meldpunt ook bedoeld om zorgen te inventariseren ‘gelet op het feit dat omwonenden vaak niet worden gewaarschuwd als hun buurman gif gebruikt. Zij blijven daardoor zitten met de onzekerheid of hun kinderen wel veilig rond de percelen kunnen spelen als er gespoten is, of het erg was dat er een raam openstond en hoe het zit met gifresten op de was die buiten hing te drogen.’

De meldingen worden gebundeld tot een zwartboek dat later dit jaar wordt aangeboden aan staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken, waaronder Landbouw) en minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en aan de landbouw- en volksgezondheidwoordvoerders van de Tweede Kamer. Het zal volgens de initiatiefnemers dienen als bron van informatie voor het verdere debat over de gezondheidsrisico’s van bestrijdingsmiddelen.

Volgens de dierenpartij bekijkt de Gezondheidsraad of er een onderzoek moet komen naar de effecten van landbouwgif op de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen. Verder schrijft het persbericht dat naast de gezondheidsproblemen 'bij de mens het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen leidt tot verlies van biodiversiteit, zorgwekkende sterfte onder bijen en andere insecten en tot steeds moeilijker te zuiveren drinkwater'.[/quote]

Wat een onzin. Het zijn goed opgeleide mensen die met gewasbeschermingsmiddelen omgaan, die weten wat ze doen. Die worden nu beoordeelt door klojo's zonder verstand van zaken. Los daarvan, een spuit brengt niet enkel gif op het land. Sommige loonwerkers brengen ook meststoffen zoals Ureaan met de spuit op het gewas. Waar ik me overigens ook aan ergerde, maar dat terzijde, dat de Nieuw Oogst bijlage de ketsplaat als voorpagina presenteerde. Zo hou je verkeerde beelden in stand en geef je clubs als die gifklikker enkel voer om meer te spuwen

Of registreer je om te kunnen reageren.