AlgemeenOpinie

Landbouwgrond

Waar ik mij zo langzamerhand wezenloos aan erger is de gewoonte in de landbouw om allerlei argumenten uit het algemeen belang te gebruiken om het eigen belang te bevorderen.

Als iemand weer eens beweert dat hij het milieu het beste kan verbeteren door er weer een stal bij te zetten of als iemand stelt dat hij windmolens plaatst om mee te helpen aan de realisering van de klimaatdoelstellingen, is mijn eerste gedachte altijd: meent hij dat nu werkelijk? Je vermoedt toch altijd een beetje gezond verstand en enig realisme bij boeren. Maar nee: geen knipoog, geen twijfel, geen relativering. Men meent dat werkelijk.

De meest recente drogreden is: het wereldvoedselprobleem. LTO Noord-voorzitter Tammo Beishuizen roept de overheid op om te stoppen met de Natura 2000 gebieden. “Wij moeten stoppen met het gebruik van goede landbouwgronden voor de aanleg van natuur”, aldus deze voorman, “gezien de toenemende vraag naar voedsel”.

Ik zie nu maar even af van kritiek op de merkwaardige voorliefde van de landbouwbelangenbehartiging – ook in de Tweede Kamer – voor het voeren van achterhoedegevechten. Waar het mij nu om gaat is de onzinnigheid van de redenering. Het wereldvoedselprobleem wordt niet opgelost door de Markerwaard in te polderen, door de Wieringermeerpolder intact te laten of door natuur en landschap verder aan te tasten. Dat moet Beishuizen toch ook inzien. En zo niet dan moet hij zijn boeren ook eens oproepen geen areaal meer te gebruiken voor biobrandstof en te protesteren als landbouwgrond wordt aangewezen als bouwlocatie.

De eerste boer die zegt “mijn land geen bouwlocatie want er is veel vraag naar voedsel” zou recht van spreken hebben. Maar helaas, zo’n boer is er niet. Er zijn voldoende redenen om geen extra natuur te willen. De voornaamste is dat de kosten daarvan niet zichtbaar worden gemaakt doordat zij worden afgewenteld op boeren. Daar moet dan ook de argumentatie op gericht worden. Het gaat allemaal om geld. Bij voedsel en bij natuur. Dat is geen schande, daar mag over gesproken worden.

Beheer
WP Admin