nationaal mestcongres

Home Programma Sprekers Partners Locatie Verslag 2016 Contact Aanmelden 

Sprekers

ruud huirne

Ruud Huirne
Directeur Food & Agri Rabobank Nederland

Ruud Huirne is directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank. Na zijn opleiding aan Wageningen Universiteit heeft hij daar diverse functies vervuld. Voordat hij begin 2012 de overstap maakte naar Rabobank was hij directeur van het LEI, directeur van de Animal Sciences Group en hoogleraar Bedrijfseconomie. Momenteel is de heer Huirne nog verbonden aan de Wageningen Universiteit als bijzonder hoogleraar coöperatief ondernemerschap. Bij Rabobank houdt hij zich bezig met de strategie, financiering en risicomanagement van individuele agrarische bedrijven in alle sectoren, inclusief de (intensieve) veehouderij, akkerbouw en tuinbouw, alsmede met de MKB-food bedrijven.

   
ton hendrickx

Ton Hendrickx
Productmanager meststoffen CropSolutions

Ton Hendrickx is productmanager meststoffen bij CropSolutions, één van de Nederlandse groothandelaren in meststoffen. Ton heeft zich in de afgelopen 25 jaar gespecialiseerd in de mineralenbehoefte van buitenteelten, kennis waarop het product portfolio is afgestemd. Gebruik van organische mest in al zijn verscheidene vormen is de basis van een geslaagde en rendabele teelt.

   
john van paassen

John van Paassen
Varkenshouder in Deurne 

John van Paassen is varkenshouder in Deurne (Noord-Brabant). Het bedrijf is zeer gevarieerd met drie takken: 420 zeugen, 400 vleesvarkens en een akkerbouwtak met 26 ha. 

   
reind katerberg

Reind Katerberg
Melkveehouder

"Afgelopen jaar heb ik ruim 3.500 m3 mest afgezet. Met twee akkerbouwers heb ik vaste afspraken over mest leveren en mais terugkopen. Zij verbouwen voor mij 28 ha mais. Per bedrijf heb ik daar 1.000 m3 mest afgezet.

Met een derde akkerbouwer ruilen wij grond. Ik verbouw bij hem mais, hij bij mij aardappelen. Na de oogst zaaien we weer gras in. Ook koop ik van hem zijn gehele oogst gerst die ik als krachtvoer opvoer aan mijn melkkoeien. In totaal heb ik in 4,5 maand bijna 100 ton gerst die gegroeid was op ruim 12 ha. Ook op dit bedrijf heb ik 1.000 m3 mest afgezet."

   
dirk-jan beuling Dirk-Jan Beuling
Akkerbouwer en LTO-bestuurder 
   
harm wientjes

Harm Wientjes
Projectaccountmanager, DLV Advies 

Harm Wientjes is projectaccountmanager bij DLV Advies en melkveehouder in Oploo. Hij adviseert veehouders over mestbe- en verwerken op het eigen bedrijf. Zo maakt hij voor ondernemers rendementsberekeningen waarin hij de verschillende opties van mestbe- en verwerking doorrekent op basis van de bedrijfsspecifieke gegevens. Ook werkt hij aan meerdere projecten op het gebied van mestbe- en –verwerking. Zo deed hij onderzoek naar de mogelijkheden van het combineren van vergisten en kraken van mest. De afgelopen jaren begeleidde hij verschillende praktijknetwerken waarin mestscheiding op het eigen bedrijf en het op maat te bemesten centraal stond. Ook is hij nauw betrokken bij initiatieven op het gebied van mestvergisting zoals de Jumpstart van FrieslandCampina. 

   
frank verhoeven

Frank Verhoeven
Eigenaar, Boerenverstand 

Ir. Frank Verhoeven is eigenaar van adviesbureau Boerenverstand. Geboren en getogen op een melkveehouderijbedrijf nabij Tilburg. Tijdens zijn loopbaan is hij intensief betrokken geweest bij talrijke praktijkprojecten binnen het mest- en mineralenonderzoek. Hij is mede grondlegger van de BEX en de KringloopWijzer en werkt aan scoresystemen om duurzame zuivel te kunnen onderbouwen. Verhoeven maneuvreert met zijn bedrijf tussen onderzoek, beleid, bedrijfsleven en praktijk. In die rol voelt hij zich ook het beste thuis.

 

 

mark strikkeling

Marc Strikkeling
Adviseur Rundvee, DLV Advies

 

Zodra de sprekers bekend zijn vindt u hier meer informatie


aanmelden


vakutrans          DLV              Monostore