nationaal mestcongres

Home Programma Sprekers Partners Locatie Contact Aanmelden 

Programma (onder voorbehoud)

09.45 uur 

Ontvangst

   
10.30 uur Centrale opening door dagvoorzitter Jan Vullings, hoofdredacteur Boerderij 
   
10.45 uur

De nieuwe balans in de mestmarkt
Claude van Dongen, portefeuillhouder Bodem & Water

 • Minder mineralen (samenstelling veevoer, verbetering benutting, voermanagement)
 • Meer plaatsingsruimte (beschikbaarheid mest, bemesting op maat, nieuwe afzet, nieuwe mestproducten)
 • Verwerken en verwaarden (export, groene energie, herwinnen grondstoffen)
   
11.15 uur

Actualiteiten rondom derogatie
Spreker volgt

 • Status derogatie
   
12.00 uur Lunch / netwerken
   
13.00 uur

Praktijksessie ronde 1

   
  1. Juridische kant fosfaatrechten
Joost de Rooij, advocaat en partner Linssen cs Advocaten
 • Knelgevallen en juridische stappen
 • Pachters en verpachters

2. Mestexport
Ben van Eldijk, Kanters Bedrijven

 • Kansen voor verschillende soorten mest in diverse landen
 • Wetgeving export dierlijke mest
 • kosten en tijdinvestering mestexport

3. Hoe verzeker je je van goede mest
Corné Kock, Lector precisielandbouw Aeres

 • Mest bijmengen
 • Wat zijn goede gehalten
 • Voordelen van mest
 • Mestonderzoek middels NIR test
   
13.45 uur

Praktijksessie ronde 2

   
 

1. Fosfaatrechten kopen/leasen en verkopen
Jaap Gielen, voorzitter Vaksectie Agro Bedrijfskunde VLB

 • Hoe ziet de huidige handelsmarkt rondom fosfaat eruit

2. Mestverwerken; het voorbeeld van circulair
Roel Keursten, VP-Hobe

 • Bijdrage mestverwerking aan oplossing mestprobleem
 • Mestverwerking als circulaire economie
 • Mogelijkheden technieken en eindproucten

3. Optimale benutting van mest voor gewas
Spreker volgt

 • Wat voor een mest wil je?
 • Welke mest voor welk gewas?
   
14.45 uur Pauze
   
15.15 uur

Samenwerkingsverbanden in de praktijk
Spreker volgt

 • Hoe kunnen samenwerkingsverbanden tussen veehouders en akkerbouwers elkaar versterken
 • De voordelen en aandachtspunten in de praktijk
 • Verschillende wensen rondom mest en hoe hiermee om te gaan
   
15.45 uur Afsluiting + netwerkborrel

 


jan vullings


Partners: