grondgebonden ondernemen

Home  Programma  Sprekers  Locatie  Verslag 2015  Contact  Aanmelden 

Programma

12.00  Ontvangst met lunch – gelegenheid tot netwerken 

 sfeer1


sfeer

 

sfeer2


sfeer   
13.00 Plenaire opening
Jan Vullings, Hoofdredacteur Boerderij en Ard Klijsen, Voorzitter NVM vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed
   
13.15

Beschikbaarheid grond en vastgoed   
Edo Gies, Senior Onderzoeker Dynamiek RuimtegebruikWageningen Environmental Research

 • Overzicht beschikbare agrarische grond in Nederland 
 • Update agrarisch vastgoed in Nederland
 • Wat zijn de verwachtingen voor de komende 3 jaren?
   
13.45

Wet- en regelgeving schaalvergroting landbouw 
Arnold Michielsen, Portefeuillehouder pachtzaken, LTO Nederland   

 • Overzicht fiscale regelingen die van invloed zijn op de grondmarkt waaronder: de pachtwet, omgevingswet en het ruimtelijke ordeningsbeleid
 • De juridische aspecten rondom samenwerken binnen grond en vastgoed
   
14.15

Pauze – gelegenheid tot netwerken 

   
15.00

Financiering grond en vastgoed 
Arjan Ausma, Sectormanager Akkerbouw en adviseur, Rabobank 

 • Wat is de huidige grondprijs in Nederland en wat zijn de verwachtingen?
 • Op welke wijze grond en vastgoed financieren
 • Vormen van samenwerking binnen financiering 
   
15.30

Nieuwe vormen van samenwerken  
Christiaan van Harten, Senior juridisch adviseur bij Flynth adviseurs en accountants

 • Welke nieuwe vormen van samenwerken zijn mogelijk?
 • Waar liggen de voordelen voor alle betrokken partijen?
 • Waar moet je rekening mee houden om tot een samenwerking te komen? 
   
16.00 Afsluiting 
Jan Vullings, Hoofdredacteur Boerderij en Ard Klijsen, Voorzitter NVM vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed
   
16.10

Ludieke afsluiting
Gert Jakobs, Voormalig wielrenner/schaatser en analist

 • Het belang van samenwerking door praktische, aansprekende en grappige voorbeelden uit de topsport.
   
16.45 Borrel – gelegenheid tot netwerken 
   

kom naar grondgebonden ondernemen

 

Grondprijzenherbestemminguitbreidingtaxaties