grondgebonden ondernemen

Home  Programma  Sprekers  Locatie  Verslag 2015  Contact  Aanmelden 

Melkveehouders gebruiken steeds vaker grond van akkerbouwers uit de buurt en vice versa. Door grond uit te wisselen kunnen akkerbouwers hun bouwplan met wisselteelten vergroten en melkveehouders de mest gemakkelijker kwijt.

Maar hoe kan zo’n samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders beklijven en juridisch worden geborgd? Welke vormen van financiering binnen samenwerking zijn er mogelijk? Wat zijn de voordelen voor alle samenwerkende partijen?

Deze en andere vragen komen aan bod op 15 november tijdens de tweede editie van Grondgebonden Ondernemen, met als thema ‘Samenwerken in grond en vastgoed’. 

Met bijdragen van o.a.

 

edo gies arnold michielsen arjan ausma
 Edo Gies
Senior Onderzoeker Dynamiek Ruimtegebruik, LEI Wageningen UR
Arnold Michielsen
Portefeuillehouder pachtzaken, LTO Nederland
Arjan Ausma
Sectormanager Akkerbouw en adviseur, Rabobank

kom naar grondgebonden ondernemen

 

Grondprijzenherbestemminguitbreidingtaxaties