sturen op liquiditeit

Home  Programma  Docent  Locatie  Contact  Aanmelden 

paul kortekaas

Paul Kortekaas
Hogeschooldocent bij Windesheim en cursusleider bij Agrarisch Kenniscentrum

Ik heb een ruime expertise op financieel economisch gebied en een brede interesse in de agrarische sector en agrarisch ondernemerschap. Vanuit verschillende invalshoeken ben ik al ruim 25 jaar werkzaam binnen de financieel economische kant van de agrarische sector. Naast het direct doorrekenen van investerings- en financieringsvraagstukken, ben ik ook sparringpartner op strategisch gebied. De organisaties waar ik voor gewerkt hebt, zijn: Ministerie van Landbouw (beoordelen aanvragen borgstellingsfonds voor de landbouw), LTO-Noord (bedrijfsadviseur), Countus Accountants en Adviseurs (bedrijfsadviseur en studiegroep-begeleider) en Rabobank (op interim basis Accountmanager en financieringsspecialist). Ik heb mogen werken met bedrijven uit veel sectoren zoals glastuinbouw, vollegronds groenten en akkerbouw, bloembollen, boomkwekerijen, fruitteelt, melkveehouderij, intensieve veehouderij (zeugen, vleesvarkens, legkippen, vleeskuikens).

Tevens ben ik een aantal jaren docent geweest op de Agrarische Hogeschool in Dronten (Aeres Hogeschool Dronten) bij de opleiding Ondernemerschap. Ik heb met name les gegeven in de financieel economische vakken.

Tot juni 2016 heb ik op interim basis als accountmanager en financieringsspecialist Food en Agri bij diverse Rabobanken (Roermond, Barneveld, Emmen, Nijverdal, Elst, Franeker, Lelystad). Op dit moment ben ik docent bij Hogeschool Windesheim en geef daarnaast cursussen en workshops aan agrarische ondernemers over financieel economische onderwerpen (zoals financieel inzicht, cashflowmanagement en investeringsplannen). Dit zijn hele praktische bijeenkomsten waarbij ik de theorie vertaal naar de hedendaagse agrarische sector. Er wordt volop ingespeeld in actuele ontwikkelingen, waarbij de groep wordt uitgedaagd om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te versterken met eigen ervaringen. Ik treedt daarin vooral op als cursusleider. Dat houdt in dat ik leiding geef aan groepsdiscussies en help de cursisten bij het verwerven van kennis en nieuwe vaardigheden. Ik leg de stof op een eenvoudige en praktische manier uit, beantwoord met actuele voorbeelden de vragen van de cursisten en help de cursist –eventueel na de cursus- bij individuele vraagstukken.

De cursus Sturen op liquiditeit is een praktische cursus. Zelf heb ik ruime ervaring en kennis in het opstellen van liquiditeitsprognoses, maar ook hoe hierop gestuurd kan worden. Hoe kan je periodes overbruggen waarin een tekort is aan geldmiddelen. Of, wat is handig/verstandig om te doen, op het moment dat er een overschot is aan geldmiddelen. 

Ik sta met veel energie en enthousiasme voor de groep en kan op een eenvoudige manier ingewikkelde vraagstukken helder en duidelijk uitleggen. Daarnaast heb ik veel aandacht voor de individuele cursist, om te voldoen aan  de verwachtingen van de cursisten, of waar nodig de verwachtingen bij de sturen.  Na afloop van de cursus kan de deelnemer voor zijn eigen bedrijf een liquiditeitsprognose opstellen, heeft de deelnemer handvatten gekregen om liquiditeitstekorten op te lossen en heeft kennis en inzicht  om te kunnen sturen op de eigen liquiditeit. 

aanmelden


akcboerderij