sturen op liquiditeit

Home  Programma  Docent  Locatie  Contact  Aanmelden 

Programma

Dag 1: 22 november 2016

12.00 Start met lunch
Kennismaking en uitleg programma
   
12.30 Blok 1: Liquiditeit versus winst
  • Cashmanagement 
  • Liquiditeit
  • Matchingprincipe
  • Werkkapitaalbeheer
  • Kasstroomoverzicht 
  • Stappenplan liquiditeitsplanning
   
14.30 Koffiepauze
   
14.45 Blok 2: De liquiditeitsplanning
  • Zelf aan de slag met het maken van een liquiditeitsplanning
  • Uitleg huiswerkopdracht: maak een liquiditeitsplanning van je eigen situatie
   
16.00 Afsluiting

Dag 2: 22 november 2016

12.00 Inloop met lunch
   
12.30

Blok 3: Liquiditeit in beeld 

Deelnemers worden opgesplitst in groepen per sector. Per sector wordt de opdracht besproken. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten, hoe speel je hierop in?

   
14.45 Koffiepauze
   
15.00 Blok 4: Verbeteren kasstroom en liquiditeit
  • Tips om kasstroom en liquiditeit te verbeteren
  • Behandeling bedrijfsspecifieke vragen
   
16.00 Afsluiting

 

aanmelden


akcboerderij