27-10-2015

Van Iperen: partner in (r)uwvoer

Als veehouder kun je op rendabele wijze meer melk leveren, door zelf meer ruwvoer te produceren. Van Iperen, specialist in de agrarische sector, biedt ondersteuning in het totale ruwvoerproces om dit te realiseren.


Zelf meer ruwvoer telen en dat zo optimaal mogelijk omzetten naar melk, is voordeliger dan ruwvoer, krachtvoer, enkelvoudigen en/of bijproducten aankopen. Om een productiestijging te realiseren en uitstekende kwaliteit te telen, is het belangrijk om alle schakels in het ruwvoerproces zo goed mogelijk te benutten. Alle keuzes die je maakt m.b.t. bodem, bemesting, gewas, in- en uitkuilmanagement en de koe zelf beïnvloeden het eindresultaat.

Van Iperen helpt veehouders de schakels te verbinden en biedt voor elke schakel advies op maat en innovatieve producten.

Bezoek de stand van Van Iperen tijdens de RMV Hardenberg (standnummer 454).

Laatste reacties

 • Sanne Laarden

  <p>Is dat wel zo. In de praktijk kom je geen boeren tegen die met Agrimestmix maar met minder kunstmest &amp; krachtvoer meer melkeiwit en minder ammoniakuitstoot hebben. H</p>

 • Sanne Laarden

  <p>Ik zeg; laat hier op dit portaal dan maar de melkveehouder reageren die werkelijk dankzij Agrimestmix meer melkeiwit krijgt zonder extra kunstmest en krachtvoer. </p>
  <p>Laat ook dan hier het officiele en wetenschappelijke bewijs komen dat het werkelijk is wat wordt gezegd dat het is.</p>
  <p> </p>

 • Sanne Laarden

  <p><strong>Hier weer een link;</strong></p>
  <p><strong><a href="www.mestportaal.nl/29
  <p>Dit is de inhoud van deze link; </p>
  <p>"Veehouders gebruiken toevoegmiddelen vooral voor verbetering van de mest- en bodemkwaliteit. De betere kwaliteit kan zich op diverse manieren uiten, zoals minder geur, minder ontmenging, een beter bodemleven, minder ammoniakemissie of een hogere stikstofwerking. Het laatste aspect is onderzocht op proefvelden van het Praktijkonderzoek. De resultaten laten zien dat de onderzochte middelen niet direct tot een hogere stikstofwerking leiden" </p>
  <p>Ik zeg hierbij dat dit niet mijn eigen woorden zijn maar dat dit slechts citaat is wat ik op Internet vond.</p>
  <p> </p>
  <p><strong>
  </strong></p>

 • Przewalski

  <p>Agrimestmix &amp; Compost-O beloven het paradijs op aarde maar het zijn in feite fata morgana's; als het aan jou toe is is het er net niet. Bodumvruchtbaarheid, extra eiwit in gras en melk, vloeibare makkelijk te mixen mest. Het al sinds de jaren '80 bestaande milieuprobleem m.b.t. Ammoniak is ook al opgelost. Het is met andere woorden een wondermiddel, als iedereen dit nou zou snappen dan is het boerenparadijs op aarde uitgebroken. Wat vervelend nou dat het maar niet wil lukken om een doorbraak te forceren. Recentelijk is er geprobeerd om Agrimestmix en Compost-O met een pompsysteem op de z.g. RAV-lijsten te krijgen zodat je stallen mag bouwen die aan deze normen m.b.t. Ammoniak voldoen. Het werd een complete mislukking. De overheid heeft Agrimestmix en Compost-O NIET toegelaten op de RAV-lijst. Blijkbaar vindt het proces dat organische Stikstof omgezet wordt in Ammonium i.p.v. Ammoniak dus niet plaats. Daaruit zou je dan ook kunnen concluderen dat al die andere dingen die daar ook het gevolg van zijn dan ook NIET plaatsvinden; namelijk meer melkeiwit, betere mixbaarheid, betere bodemvruchtbaarheid. Tot een andere conclusie kun je dan toch niet komen.</p>

 • Przewalski

  <p>Recentelijk had ik contact met twee ex-vekopers van Agrimestmix en Compost-O. Zij hadden aantekeningen van bijna alle boeren die deze "wondermiddelen" hadden gebruikt en waarmee zij contact hadden gehad. Ze vertelden allemaal het zelfde; "we zien geen resultaat", "nou dat hopen we maar dat het ooit toch nog iets zal doen". De boeren zagen geen verschil, haakten na een tijdje af en als ze er dan toch meer doorgingen was dat tegen beter weten in, ze hoopten dat het ooit wel zou gaan werken of vondden het zonde om er mee op te houden omdat ze er al zoveel in hadden geinvesteerd.</p>

 • Przewalski

  <p>Op internet zijn alle (ex) gebruikers negatief, alleen de verkopers zijn het tegenovergestelde (De slager die zijn eigen vlees keurt). In de praktijk hoort met hetzelfde; men probeert het een tijdje maar houdt op als het niet blijkt te werken. "We zien geen resultaat" Soms gaat men door met als argument; "We hopen maar dat het ooit, op de langere termijn wel gaat werken" of "Het is zonde om er mee op te houden want we hebben er al zoveel in geinvesteerd".</p>

 • Raaigras

  <p>Bij Rinagro, het bedrijf wat Agrimestmix en Compost-O levert hebben ze een verkoper (uit het Friese plaatsje Terherne) die toen hij dat werk nog niet deed deze produkten niet op zijn eigen melkveehouderij wilde hebben. Nu verkoopt hij ze. De Verkopers van Agrimestmix en Compost-O geloven blijken hun eigen handelen hun eigen produkten niet eens.</p>

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.