27-10-2015

Noviteiten van ABZ Diervoeding tijdens de RMV Hardenberg

Tijdens de Rundvee & Mechanisatie vakdagen in Hardenberg van 27 tot en met 29 oktober presenteert ABZ Diervoeding onder het thema ‘voer voor vooruitgang’ de resultaten van het praktijkonderzoek Structo voeren.

Hiernaast wisselen wij graag op onze stand nummer 403 met u van gedachten over Actief melken, een nieuwe handleiding voor de voeding van melkgevende koeien.

Méér vruchtbaarheid met Structo voeren
Tijdens de RMV Hardenberg toont ABZ Diervoeding de resultaten van het praktijkonderzoek dat afgelopen jaar is uitgevoerd bij bedrijven die Structo voeren toepassen. Vorig jaar introduceerde ABZ Diervoeding Structo voeren als een nieuw voerconcept waarbij wordt ingezet op meerdere doelstellingen tegelijk. Méér melk, méér vruchtbaarheid, méér gezondheid en méér arbeidsverlichting.

Met de presentatie van de onderzoeksresultaten dit jaar bewijst ABZ Diervoeding het succes van Structo voeren. Koeien die Startbrok PEB werden gevoerd verloren aantoonbaar minder conditie in de eerste 100 dagen van de lactatie. De tussenkalftijd is bij bijna alle bedrijven in het praktijkonderzoek gedaald. Het bekende verband tussen BCS en vruchtbaarheid speelt waarschijnlijk een grote rol bij Structo voeren. Minder vetafbraak zorgt voor een hogere kwaliteit van het follikel. Daarnaast denkt ABZ Diervoeding dat een betere voorziening van de noodzakelijke spoorelementen en vitamines door het hogere krachtvoerniveau bijdraagt aan de verbetering van de vruchtbaarheid bij bedrijven die Structo voeren toepassen op hun bedrijf.

Dat een aanpassing van de voerstrategie bij hoogproductieve koeien de vruchtbaarheid daadwerkelijk beïnvloedt, is opmerkelijk te noemen. Het bleek in de praktijk steeds moeilijker te zijn om de vruchtbaarheid te verbeteren bij een steeds hoger melkproductieniveau. Structo voeren wordt erg goed ontvangen in de markt.

Actief Melken
Actief Melken is de nieuwe handleiding voor de voeding van melkgevende koeien. Bijzonder is dat voor de voeding van droogstaande koeien een afzonderlijke aanpak wordt gehanteerd met Actief Droogstand. Actief Melken is dan ook 100% op de aanpak en behoefte van de melkgevende koeien gericht.

Of registreer je om te kunnen reageren.