08-04-2015

Gezonde varkens en toch een circo infectie onder de leden?

Het Porcine circovirus type 2 – kortweg circovirus – blijkt ook bij ogenschijnlijk niet-geïnfecteerde varkens voor te komen. Opvallend is dat het virus bij varkens zonder ziekteverschijnselen soms zelfs grotere schade aanricht dan bij varkens die zichtbaar aan het virus lij-den. Alle reden om circo-infecties nader onder de loep te nemen.

Het circovirus komt wereldwijd op nagenoeg alle bedrijven voor. De infectieziekte kan leiden tot zicht-bare gezondheidsproblemen zoals luchtweg-, huid- en nierproblemen, verminderde vruchtbaarheid en wegkwijnziekte. Toch blijken de (economische) gevolgen van dit virus ook groot - soms zelfs groter - wanneer de varkens geen tot weinig symptomen vertonen.


Schade door ‘onzichtbare’ circo-infecties

Uit bloed- en speekselonderzoek blijkt dat circo-infecties ook vaak voorkomen bij varkens die geen ziekteverschijnselen vertonen. Hoewel het varken niet ziek oogt, veroorzaakt de infectie wel degelijk schade. Die schade uit zich in:
- Een lagere groei
- Een hogere voederconversie
- Meer sterfte in alle leeftijdsgroepen
- Verlies van uniformiteit
- Een lagere immuniteit en dus meer kans op andere infecties/virussen (grotere groeiafname en meer medicijngebruik)

Meten = weten
Gelukkig kunt u zelf de nodige maatregelen treffen om verspreiding van virussen zoveel mogelijk te-gen te gaan. Met goede biosecurity-maatregelen, een goed stalklimaat, de juiste verzorging en oog voor hygiëne verkleint u de kans dat virussen zich verspreiden al aanzienlijk. Daarnaast kunt u uw dieren preventief vaccineren. Om zoveel mogelijk te profiteren van de voordelen van het vaccineren, is het belangrijk om inzicht te hebben in de (mate van) infecties die op uw bedrijf voorkomen. Door middel van bloedonderzoek – al dan niet als onderdeel van ResPig – kan uw dierenarts u op maat adviseren over de meest effectieve aanpak.

Wisselwerking: kans op nog grotere schade
Circo-geïnfecteerde dieren zijn extra vatbaar voor andere infecties, waaronder de veelvoorkomende M.Hyo-infectie. Zodra deze infecties tegelijk toeslaan, kunnen deze infecties elkaar versterken waar-door zij samen nog grotere schade veroorzaken. Gelukkig bestaan er vaccins die bescherming bieden tegen deze besmettelijke infectieziektes. Sinds dit voorjaar is het voor varkenshouders nog gemakke-lijker om hun dieren tegen deze veelvoorkomende infectieziektes te beschermen.

Nieuw kant-en-klaar combinatievaccin
MSD Animal Health heeft een nieuw, kant-en-klaar vaccin op de markt gebracht, dat tot 22 weken na vaccinatie effectieve bescherming biedt tegen het circovirus én tegen
M.hyo-infecties. Dit nieuwe Porcilis PCV M Hyo vaccin hoeft niet gemengd te worden. Door met één vaccinatie te beschermen tegen twee ziektes, zorgt dit ook voor minder stress bij de varkens. Biggen kunnen op de leeftijd van drie weken met het kant-en-klare vaccin worden gevaccineerd, zonder dat de afweerstoffen die het big van de zeug heeft meegekregen van invloed zijn op het aanslaan van de vaccinatie. Wilt u worden voorgelicht over dit nieuwe combinatievaccin dat effectieve bescherming biedt tot aan de slacht? Klik dan hier!

In de volgende nieuwsartikelen besteden wij onder andere aandacht aan de gevolgen van luchtweg-aandoeningen en mycoplasma. Wilt u er zeker van zijn dat u als eerste op de hoogte bent van het nieuws over diergezondheid en welzijn? Meldt u zich dan aan voor onze gratis nieuwsbrief. 


MSD Animal Health Varkens

Plaats
BOXMEER
Provincie
Telefoon
T: 0485-587652
Website
www.varkens-msd-animal-health.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.