06-04-2015

ATC Spuit nu ook stallen schoon!

Appel Tank Cleaning spuit nu o.a. ook de gangen van de varkensstallen schoon. De achterliggende gedachte is dat de vloer van de kelder, wanden en roosters geheel gereinigd en ontsmet worden.

Na het schoonspuiten kan met ziektevrij fokmateriaal een nieuwe start gemaakt worden, met als uitgangspunt betere exportpositie, minder gebruik van antibiotica en een beter maatschappelijk draagvlak, met als resultaat een betere verkoopprijs van de varkens.

Door onze nieuw ontwikkelde spuit, welke met hoge druk bedient wordt, spuiten we mest, grit, losse stenen en dergelijke naar het zuigpunt. Door middel van een periscoop kan de bedieningsman alles op een arbovriendelijke manier onder de roosters beoordelen. Tevens wordt een zeer krachtige Ledlamp opgehangen onder de roosters die zorgt voor een gerichte bundel van 100 meter helder licht.Bij het zuigpunt hebben we een unieke afzuigmethode ontwikkeld, waardoor nagenoeg alles wordt afgezogen, en niets terugloopt in de reeds gereinigde keldergangen. 

Er komen tijdens het schoonspuiten van de kelders aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke gassen uit de mest vrij.Om veilig te kunnen werken zijn de medewerkers uitgerust met ademluchtbescherming, gasmeters en ventilators.Deze methode kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld rundveestallen om verstoppingen op te heffen, of om de maximale inhoud weer te kunnen gebruiken.

Voor meer informatie: info@appelbouw.nl   T. 0226 355473  M. 06 15192819

Appelbouw

Plaats
SPANBROEK
Provincie
Telefoon
T: 0226 355473
Website
www.appelbouw.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.