15-03-2015

Keuren van uw mestopslagsysteem

Op basis van de BRL 2344 moet, wanneer de referentieperiode van een mestopslagsysteem en of afdekking bijna is verstreken, moet middels een inspectie worden vastgesteld of een verlenging van een volgende periode mogelijk is of niet. Hiermee wordt er dan opnieuw de referentieperiode vastgesteld, ofwel de periode c.q. tijdsbestek waarbinnen het mestopslagsysteem en of afdekking moet blijven voldoen aan de wettelijke- en functionele eisen.

Voordelen en meerwaarde van een gecertificeerd inspectiebedrijf:
- Inspectie vindt onafhankelijk en deskundig plaats
- Optimale bescherming van en voor mens en milieu
- Duidelijkheid en zekerheid voor Gemeenten en Verzekeringmaatschappijen over de inspecteurs
- Gemeenten en Verzekeringsmaatschappijen zullen uit voorzorg inspecties onder Kiwa-procescertificaat gaan voorschrijven
- Voordeel voor de ondernemer met betrekking tot de af te sluiten verzekering en verzekeringspremie

Wilt u meer weten?  info@appelbouw.nl    T:  0226 - 355473   M: 06 - 15192819

Appelbouw

Plaats
SPANBROEK
Provincie
Telefoon
T: 0226 355473
Website
www.appelbouw.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.