16-02-2015

Gescheiden huisvesten, beter resultaat met Line-Up

Line-Up is een nieuwe manier van vleeskuikens houden van Agrifirm Feed. Hierbij worden hanen en hennen gescheiden gehuisvest en gevoerd in dezelfde stal.

Het saldovoordeel kan oplopen tot wel € 4,- per m2. Met Line-Up kan worden gewerkt met speciale hanen- en hennenvoeders, waardoor de dieren beter naar hun specifieke behoefte kunnen worden gevoerd. Dit zorgt bij de hennen voor een betere nutriëntbenutting en minder verlies van waardevolle nutriënten. Ook is hierdoor een lagere water/voer-verhouding mogelijk.

Door de gescheiden huisvesting en het drie keer per ronde afleveren, wordt de staloppervlakte beter benut, zonder dat dat ten koste gaat van de ruimte voor de dieren. Dit alles resulteert in droger strooisel, minder voetzoollaesies, gezondere dieren en een beter rendement.

Of registreer je om te kunnen reageren.