12-02-2015

‘Zo lang mogelijk wachten met uitrijden mest’

Boeren in de Friese Zuidwesthoek moeten zo lang mogelijk wachten met het uitrijden van mest en niet meteen alles uitrijden. Dat adviseren LTO Noord, actiegroep Muizenschade, provincie en Wetterskip Fryslân.

Door de muizengangen is het het land veel gevoeliger geworden voor oppervlakkige afspoeling en uitspoeling, stellen de partijen.

‘De gangen en holen kunnen er voor zorgen dat het onvoorspelbaar is of de mest wel op het land blijft. Ook het feit dat er op veel plekken vaak nauwelijks meer een grasmat aanwezig is, zorgt er voor dat het land de meststoffen slecht vast houdt en dat er een groter risico is op uitspoeling.’

Er is dus opslag nodig! Voor zowel tijdelijke als vaste mestopslag, bel PAS Mestopslagsystemen voor meer informatie: 0512-582058 of kijk op onze website pastanks.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.