08-12-2014

Perssap Duo Goot van Fabiton: gescheiden afvoer van perssap en regenwater (in navolging Activiteitenbesluit)

De Perssap Duo Goot (PD-goot) van Fabiton is dé praktische oplossing voor de gescheiden afvoer van perssap en regenwater in sleufsilo's en kunt u het vrij weglopen van perssap uit uw voeropslag en percolaat helpen voorkomen.

Activiteitenbesluit
Naast een lozingsverbod geldt in het algemeen een opvangverplichting voor vrijgekomen bedrijfsvloeistoffen. Bij de conservering van ingekuild voer op een boerenerf komt vocht (perssap) vrij en met name perssap van maïs blijkt de grootste veroorzaker te zijn van percolaat. Door het toepassen van de Perssap Duo Goot in uw sleufsilo anticipeert u als ondernemer op de aangescherpte regelgeving in het Activiteitenbesluit voor bedrijfslozingen en de steeds strenger wordende milieuhandhaving.

Als perssap met regenwater in contact komt, ontstaat percolaat (verontreinigd water). Door vermenging met regenwater wordt opslag van verontreinigd bedrijfsafvalwater vele malen groter, lastiger en duurder.

Werking Perssap Duo Goot (PD-goot)
Een afwatering met PD-goten is een gootsysteem die in de lengterichting van de sleufsilo wordt geplaatst. Het afschot van de silovloer vormt de basis door een relatief sterk afschot vanaf de zijkanten naar de goot toe, tegenover een zeer beperkt minimaal afschot naar de voorzijde van de sleufsilo. De prefab goot bevat twee volledig gescheiden afvoerkanalen: een perssapafvoerkanaal (‘S’) en een regenwaterafvoerkanaal.

De goot bevat twee afvoerkanalen: een perssapafvoerkanaal (‘S’) en een regenwaterafvoerkanaal. Elk afvoerkanaal is om de twee meter voorzien van een inwateringsgat en waarbij de inwateringsgaten van beide afvoerkanalen naast elkaar zijn geplaatst. Onder de kuil worden de inwateringspunten van het perssapkanaal geopend met roosters en voorzien van watersloten. De inwateringsgaten van het regenwaterkanaal zijn onder de kuil afgedicht met een deksel. Als de kuil wordt gevoerd en er weer een set van twee inwateringspunten vrijkomt, wordt het rooster en deksel even omgewisseld. Buiten de kuilhoop zijn de inwateringsgaten ‘S’ allemaal dicht en die van het regenwater allemaal open. Eenvoudiger kan het niet en het probleem van scheiden van perssap wordt direct bij de bron aangepakt.

Ter verduidelijking van de werking van de PD-Goot kunt u onze animatie bekijken op www.fabiton.nl

Foto

Fabiton Prefab Bouwsystemen BV

Plaats
LEEUWARDEN
Provincie
Telefoon
T: 058-8001980
Website
www.fabiton.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.