25-11-2014

Nieuwe sprayinstallatie voor AgriMestMix Rinagro

Op initiatief van meerdere veehouders – waaronder Wilbert Eppinga uit het Friese Nijemirdum- heeft Rinagro een nieuwe sprayinstallatie voor AgriMestMix ontwikkeld.

Dit systeem – forSave genaamd- zorgt voor een dagelijkse verneveling van dit mestbehandelingsproduct onder de roostervloer.

Veehouder Wilbert Eppinga heeft de installatie in gebruik genomen in zijn nieuwe 2+2 melkveestal en in de bestaande stal. Hij geeft een uitgebreide toelichting: “Met het forSave-systeem wordt de emissie van ammoniak en methaan sterk verminderd. Dit blijkt uit een recent en onafhankelijk octrooirechtonderzoek voor AgriMestMix. Het is nu bewezen, dat toevoeging van het natuurlijke mineralenmengsel de ammoniak in mest met gemiddeld 35% vermindert. En tegelijkertijd wordt de methaanuitstoot met 19% teruggebracht. Het forSave-systeem vergemakkelijkt de dosering en registreert ook de dagelijks gebruikte hoeveelheid AgriMestMix. Deze registratie in de besturingsunit wordt in de toekomst belangrijk. Er komt een certificering voor behandelde drijfmest. Dit certificaat vormt voor de afnemer een belangrijke controle op de dagelijkse toediening van AgriMestMix. Bovendien krijg ik alleen een certificaat als mijn sprayinstallatie jaarlijks geïnspecteerd is. De afnemers van mijn behandelde mest hebben daarmee een belangrijke garantie: een hoger stikstofleverend vermogen met als resultaat een besparing op hun kunstmestaankopen. En daarmee levert het systeem een bijdrage aan de verduurzaming in land- en tuinbouw”. Voor aanvullende informatie: www.rinagro.nl; info@rinagro.nl of 0515-232724.

Voordelen in de praktijk
Naast de volledig automatische toediening heeft forSave geen onderhoud nodig. Het belangrijkste voordeel is echter het eindproduct: de behandelde mest vindt gemakkelijker zijn weg naar afnemers in akkerbouw en tuinbouw. Het certificaat vormt immers een kwaliteitslabel voor de verhoogde stikstofconcentratie en dit heeft natuurlijk een positief effect op de prijsvorming (of de kosten van mestafzet). Wilbert voegt hier aan toe: “Ook in drukke perioden op ons bedrijf is de consequente toediening van AgriMestMix nu gegarandeerd. Mijn nieuwe emissie-arme stal biedt een beter leefklimaat voor m’n koeien. Datzelfde geldt ook voor mijn dagelijkse werkklimaat. En niet te vergeten de buren: ik vind het belangrijk, dat mijn bedrijf minder stankoverlast veroorzaakt in het dorp. Een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid”.

Verder heeft Wilbert Eppinga positieve ervaringen met AgriMestMix tijdens het mixen. Ook bij intensief mixen blijven de emissies beperkt. En we praten dan wel over totaal 650 meter putlengte. 

Pionier van het eerste uur
Dertien jaar geleden had de vader van Wilbert een probleem met een mestbassin: de mest had zich vastgezet en was niet te mixen. Door toediening van AgriMest werd de koekvorming opgelost. In die tijd werd AgriMest verkocht om problemen met koekvorming op te lossen. Door de jaren heen is het product verder ontwikkeld vanuit twee belangrijke doelstellingen: broeikasgassen binden en de bemestingswaarde verhogen. Tegelijkertijd is ook de gebruikersvriendelijkheid voor toediening verbeterd. Sinds 2011 is het product alleen in vloeibare vorm (jerrycans) op de markt met als nieuwe naam AgriMestMix.

Wilbert heeft nu als eerste dit forSave-systeem geïnstalleerd voor zijn gehele bedrijf. Hij wil met AgriMestMix met name de kringloop stimuleren: meer opbrengst van het land tegen lagere kunstmestkosten. Wilbert hierover: “Door in de toekomst mee te doen aan de Kringloopwijzer wil ik dit proces ook meetbaar maken. Want ik merk over de afgelopen jaren een duidelijke verbetering van het bodemleven. Met als resultaten een goede kwaliteit ruwvoer, waardoor ik mijn krachtvoerkosten op een laag niveau kan houden”.

Bedrijfsontwikkeling
Vanaf 2001 is Rinagro actief met de ontwikkeling en verkoop van AgriMestMix en producten die hiervan afgeleid zijn. De afzet ontwikkelt zich positief in meerdere Europese landen. Inmiddels heeft Rinagro een tiental medewerkers met daarnaast zelfstandige agenten in o.a. Duitsland, Luxemburg en Scandinavië. En regelmatig komen er ook aanvragen uit niet-Europese landen. In 2013 is Rinagro gestart in Canada. Er bestaat in meerdere landen een gerichte interesse om duurzame bemestingsmethoden toe te passen. Ook door de beperking van fosfaatkunstmest zijn er met AgriMestMix goede resultaten te behalen. 

Of registreer je om te kunnen reageren.