20-10-2014

Nieuw: Sprayfo Opfokbalans

Tijdens RMV Hardenberg introduceert Sprayfo haar nieuwe tool: de ‘Sprayfo Opfokbalans’.

Hiermee kunnen melkveehouders eenvoudig de ontwikkelingsruimte van hun bedrijf berekenen.
Daarbij staat het uitbalanceren van de verhouding melkvee / jongvee centraal, voor een duurzame bedrijfsvoering. Meer melken met minder dieren is de uitdaging voor de toekomstgerichte melkveehouder. Tijdens de beurs kunnen melkveehouders de tool zelf uitproberen op stand 548. Deelnemers ontvangen een kennisdocument.

Juiste verhouding melkvee/jongvee
Op basis van een paar bedrijfsgegevens en kengetallen wordt de huidige opfokbalans bepaald. Vervolgens kan geschoven worden met de afkalfleeftijd vaarzen en het vervangingspercentage.
Deze twee factoren hebben grote invloed op de melkproductieruimte.
Al schuivend wordt direct zichtbaar wat de impact op de verhouding melkvee/jongvee is, het aantal dieren op het bedrijf en de extra ruimte die ontstaat voor melkproductie. Zo brengt de Sprayfo Opfokbalans de ontwikkelingsruimte voor de melkveehouder snel en eenvoudig in beeld.

Sprayfo LifeStart concept
De Sprayfo Opfokbalans is gestoeld op het Sprayfo LifeStart concept. Sprayfo focust met dit concept op een hoge weerstand bij kalveren, voor een krachtige levensstart en minimale uitval.
Uitgekiende voerschema’s van Sprayfo kalvermelk vanaf geboorte zijn gericht op een optimale groei voor het spenen. Dit leidt tot een hogere melkproductie in de eerste lactatie. Door na de melkfase gericht door te voeren, zijn kalveren eerder in de puberteit en kan er eerder geïnsemineerd worden.
Zo kunnen vaarzen op een leeftijd van 22-23 maanden afkalven op het juiste gewicht. Uiteindelijk zal het vervangingspercentage lager moeten worden (<25%) en de levensproductie hoger (>40.000 liter).

Door de potentie van kalveren optimaal te ontsluiten, bouwt elke melkveehouder aan een gezonde en hoogproductieve melkveestapel en onstaat er ruimte om de melkproductie te verhogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.