17-10-2014

Noviteiten Devrietech

Devrietech heeft weer diverse noviteiten.

HR Warmteterugwinning uit de stallucht al dan niet i.c.m. de luchtwassers. D.m.v. wervelstroom wisselaar wordt veel meer rendement gehaald. Door de turbulente luchtstroom door de wisselaar heeft men een veel betere warmte uitwisseling en wordt vervuiling vermeden.

Waterzuiveringsinstallatie t.b.v. spuiwater reductie. D.m.v. van ingenieuze filtertechniek wordt het Spuiwater tot een minimum gereduceerd.
Het waterzuiveringssysteem kan tevens in bestaande situaties worden ingebouwd en zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing.

Elektronische monitoring voor iedereen. Het systeem is zo ontwikkeld dat het moeiteloos op elke bestaande wasser kan worden geplaatst.
Het Systeem voldoet aan alle regelgeving en is gunstig geprijsd. Het systeem kan tevens worden toegepast t.b.v. monitoring van beluchtingsystemen in de pluimveesector.

Meetventilator met LED-indicator voor duidelijke herkenning van goed of fout. Meetventilatoren zitten vaak hoog een het plafond en men kan vanaf beneden niet zien of er wat mis is, d.m.v. de indicatie LED wordt het duidelijk.
Tevens is de meetwaaier zo ontwikkeld, dat deze door zijn aerodynamische vormgeving zeer exact meet en een zeer lage luchtweerstand heeft. Hierdoor kan men het klimaat beter sturen en energie besparen en tevens heeft het positieve uitwerking op de diergezondheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.