08-09-2014

MaïsChallenge-maïs bijna rijp

Half september zijn de eerste wedstrijdpercelen van de deelnemers aan de MaïsChallenge 2014 oogstrijp. Dat werd dinsdag 2 september jl. duidelijk tijdens een speciaal georganiseerde Masterclass in het Gelderse Laren, waar de 26 deelnemers de laatste tips & tricks meekregen om ook de naderende oogst en conservering tot een zo goed mogelijk einde te brengen.

Teeltoptimalisatie
In de MaïsChallenge 2014, een initiatief van maïsveredelaar Limagrain en NAJK, moeten jonge veehouders laten zien dat ze door teeltoptimalisatie minimaal 2.020 kVEM van een hectare méér kunnen halen dan afgelopen jaar. Die 20% meeropbrengst uit ruwvoer is nodig om de groei in de melkveehouderij de komende jaren ook daadwerkelijk mogelijk te maken: meer melk vraagt om flink hogere voederwaardeopbrengsten, zo simpel is het!

Succesfactoren
Vooral door kennisoverdracht, monitoring en onderlinge uitwisseling van ervaringen wordt de teelt op een hoger plan gebracht. De belangrijkste succesfactoren werden door spreker Gerard Abbink van BLGG AgroXpertus nog eens toegelicht tijdens de Masterclass;
Verbouw maïs zoveel mogelijk op fosfaatrijke gronden, hou daarbij ook de kalitoestand en de zogenaamde CEC-waarde (kleihumuscomplex) goed in acht. Profiteer van de nieuwste plantgenetica, in dit geval de kandidaat-rassenlijstrassen LG 30.209 (zeer vroeg) en LG 30.248 (middenvroeg) die straks voor de praktijk beschikbaar komen en speciaal voor de Challenge exclusief ter beschikking zijn gesteld.
En tot slot: oogst niet te vroeg, in ieder geval bij meer dan 34 % drogestof en bij veel maïs in het rantsoen liefst nog wat droger.

Meer dan 1.000 VEM
Door deelnemers meegebrachte planten uit de wedstrijdpercelen werden in Laren direct aan een kwaliteitsanalyse onderworpen. Het mobiele LG Lab voor voederwaardebepaling wees uit dat de verst afgerijpte maïs al 33% drogestof bevatte en de VEM bij de meesten de 1.000 al is gepasseerd. Veelbelovend!

Foto

www.limagrain.nl/maischallenge

MaisChallenge

Plaats
RILLAND
Provincie
Telefoon
T: 0113557100
Website
www.limagrain.nl/maischallenge

Of registreer je om te kunnen reageren.