07-07-2014

'Juist het enorme dakoppervlak bracht de bouwers op een ander idee'

Al bij de eerste bouwplannen van biologische pluimveebedrijf De Nieuwe Kamp te Harskamp is zorgvuldig nagedacht over de mogelijkheden die het gebouw heeft om bij te dragen aan de duurzaamheid van het plan.

Bij de ontwikkeling van de stal zijn alle bouwpartners betrokken om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn om de ambitieuze plannen te realiseren. Zo was een nadrukkelijke wens om de mest van de 24.000 legkippen te drogen en daarna verder te verwerken tot kunstmest. Bij de verdere uitwerking van dat plan kwam echter het besef dat voor het drogen van de mest een enorme hoeveelheid warme lucht nodig is. Om dit op een duurzame manier te realiseren was een eerste gedachte om PV-panelen op het dak te plaatsen. Met een totaal oppervlak van ruim 3200 m2 was aan ruimte op het dakvlak immers geen gebrek. En het was nu juist dat enorme dakoppervlak dat de bouwers op een heel ander idee bracht. Samen met FALK Bouwsystemen B.V. uit Ede die de sandwichpanelen voor het dak mocht leveren is een volledig nieuw en innovatief idee uitgewerkt.

Door de trapeziumvormige cannelures van het sandwichpaneel die normaal volledig gevuld zijn met isolatiemateriaal open te laten ontstaan holle kanalen net onder de buitenzijde van het dakvlak. Door instraling van de zon wordt de stalen buitenplaat van het sandwichpaneel en daarmee de lucht in de kanalen opgewarmd en stijgt op naar boven. In de nok van het gebouw is een geïsoleerde luchtschacht gemaakt waar al deze warme lucht wordt verzameld.
Door het enorme dakoppervlak wordt op deze manier een grote hoeveelheid warme lucht geproduceerd die zo dus voorverwarmd de mestdroger in gaat. Op deze manier is er een behoorlijke besparing op de energiekosten gerealiseerd. En dat met een geringe investering. Zeker in vergelijking tot een PV-systeem.

Naar aanleiding van de positieve ervaringen met dit project wordt verder onderzoek gedaan naar de toekomstige mogelijkheden van dergelijke systemen. Vanuit dit onderzoek zijn inmiddels verdere verbeteringen en nieuwe ideeën ontstaan die op dit moment worden uitgewerkt. Bij biologische pluimveebedrijf “de Nieuwe Kamp” wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de werking van het systeem om de invloed van verschillende factoren (ventilatiesnelheid kanaalgrootte kleur en/of bedekking van het dakvlak etc.) te kunnen voorspellen.

Dit project is mede tot stand gekomen met steun van de Europese gemeenschap
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Foto

Eén reactie

  • JackS
    Panellid

    Rode of Witte klaver??
    Ik heb enige ervaring met rode klaver in grasland wat uitsluitend wordt gemaaid. Ik twijfel aan het effect van klaver. Brengt het zoveel extra eiwit in mijn graskuil? Is het wel smakelijk voor de koeien? Of is wat dat betreft witte klaver beter?

Of registreer je om te kunnen reageren.