03-07-2014

Veehouders nemen onverantwoorde risico’s

De combinatie van hoge melkprijzen, gunstige marktperspectieven en de beëindiging van het melkquoteringsysteem leidt tot een forse capaciteitsuitbreiding op melkveebedrijven. Veehouders letten bij hun bouwplannen nauwlettend op melkwinningstechniek en stalinrichting, maar veronachtzamen een belangrijk aspect voor de gezondheid en productie van hun melkvee: de winning en behandeling van drinkwater.

Bert Flierman van Flierman Techniek BV in Deventer verbaast zich frequent over het gemak waarmee veehouders kiezen voor een drinkwatersysteem. ‘De prijs is in veel gevallen bepalend, waardoor veehouders kiezen voor het goedkoopste systeem. Niet zelden leidt dit tot veel problemen: drinkwater van mindere kwaliteit, verstopte filters, problemen met de afvoer van afvalwater. Veehouders gaan met leveranciers in zee die zich niet houden aan plaatselijke verordeningen aangaande toegestane boordiepte. De veehouder draagt als opdrachtgever echter verantwoordelijkheid. Veel veehouders zijn zich hier niet van bewust. In sommige streken is de winning van drinkwater uit de grond minder aantrekkelijk. Wij attenderen hier opdrachtgevers vooraf op. Een handelwijze die helaas in de praktijk niet standaard is bij collega-aanbieders.’

Flierman: ‘FliermanTechniek BV houdt zich al meer dan 35 jaar bezig met het boren van bronnen en het behandelen van bronwater en is sinds 20 jaar gespecialiseerd in het ontijzeren en ontmanganen in de waterhoudende bodemlagen met het Fermanox-systeem. We boren bronnen in alle soorten en maten voor beregening, brandputten, drinkwatervoorziening en sanering. Tevens geven we advies over geologische en hydrologische mogelijkheden en wettelijk toegestane boordieptes en verzorgen we de benodigde meldingen. Vooraf kan per locatie bekeken worden of er voldoende watervoerende bodemlagen aanwezig zijn en of de verwachte waterkwaliteit past bij het gebruiksdoel.’

‘Het Fermanox-systeem is een waterbehandelingssysteem waarbij zuurstof in de waterhoudende bodemlagen wordt gebracht waarbij hoge ijzer- en mangaanconcentraties tot zeer lage waardes worden teruggebracht. Het ruwe bronwater wordt onderzocht in het eigen laboratorium en afhankelijk van de watersamenstelling en het gewenste verbruik wordt een installatie op maat gemaakt.

Het Fermanox-systeem heeft een zeer hoge werkingsgraad en wordt gebruikt voor o.a. melkveebedrijven(drinkwater, tank spoelen KKM), varkensbedrijven, kalvermesterijen, pluimveebedrijven en tuinbouw maar ook voor menselijke consumptie (campings) en industrie (koelwater kunststofindustrie, vleesverwerkende industrie). Het Fermanox-systeem gebruikt als werkzame stof zuurstof uit de omgevingslucht. Het systeem levert geen afvalstoffen als uitgespoeld ijzeroxide en pekelwater en kan 24 uur per dag schoon water leveren met een door de klant gewenste druk en capaciteit.’

Klimaatverbetering in de grond
Die werkwijze biedt een aantal voordelen, zo stelt Flierman: ‘Op de eerste plaats is Fermanox enorm effectief. Zeer hoge beginconcentraties aan ijzer of mangaan in het water kunnen tot zeer lage gehaltes worden teruggebracht. De ondergrondse waterbehandeling werkt met het tegenstroomprincipe: onttrekking van water uit de bron en terugvoer van met zuurstof verrijkt water in tegengestelde richting. Hierdoor wordt het totale grote reactievolume voor de behandeling optimaal gebruikt, terwijl bij traditionele grindfilters voornamelijk de bovenste lagen van het grindbed actief zijn. Dankzij Fermanox bereikt meer dan 80 procent van de installaties een ijzergehalte van minder dan 0,05 mg per liter. Dat is een heel goed resultaat.’

Fermanox is volgens Flierman de investering meer dan waard. Flierman: ‘In de aanschaf is Fermanox niet de goedkoopste, maar op de langere termijn
brengt het systeem zijn geld wel op. Zo zijn de onderhoudskosten van Fermanox bijzonder laag, omdat er geen filtermateriaal aanwezig is dat teruggespoeld moet worden. Het onderhoud beperkt zich daardoor tot een periodieke reiniging van de belangrijkste onderdelen bij hard water, functiecontrole en het uitlezen en interpreteren van de machinedata . Deze onderhoudswerkzaamheden worden door ons bedrijf verricht; klanten kunnen hiervoor een servicecontract afsluiten.’ Ook aan vervanging is de Fermanox-gebruiker weinig geld kwijt. Flierman: ‘Doordat het ijzer en mangaan zich op grote afstand van de bronnen in de bodem afzetten, wordt een verstopping van de bronnen door deze metaaloxiden voorkomen. Als gevolg daarvan blijven ook pompen en leidingen schoon.’

Tot slot heeft ook het milieu baat bij een Fermanox-installatie. Flierman: ‘Aan het grondwater wordt alleen zuurstof uit de omgevingslucht toegevoegd. Doordat de behandeling in de waterhoudende bodemlaag plaatsvindt, hoeven er geen afvalstoffen - zoals ijzerslib en gebruikt filtermateriaal - te worden afgevoerd. Het systeem geldt daarom als bijzonder milieuvriendelijk. Door een Fermanox-systeem te plaatsen, doe je eigenlijk aan klimaatverbetering in de bodem,’ besluit Flierman.

Meer informatie:
Neem contact op met Flierman Techniek BV, Bert Flierman, tel. 0570 51 00 90, mobiel 06 53 74 60 98, info@fliermantechniek.nl

Flierman Techniek

Plaats
DEVENTER
Provincie
Telefoon
T: 0570 - 510090
Website
www.fliermantechniek.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.