02-07-2014

Het belang van een goede drinkwaterkwaliteit

Het belang van een smakelijke en goede drinkwaterkwaliteit wordt vaak onderschat. Voldoende kwalitatief goed drinkwater is echter een essentieel onderdeel in de veevoeding. Gedurende de huidige zomerse temperaturen is onbeperkt schoon drinkwater zelfs van levensbelang voor vee. Nu is het een goed moment om eens stil te staan bij de drinkwaterkwaliteit van uw koeien.

Drinkwater is essentieel voor de voeropname en melkproductie. Een koe heeft alleen al 2 tot 8 liter water nodig voor elke opgenomen kg opgenomen DS. Dit is echter afhankelijk van de mineralenverhouding en het natrium in het rantsoen. Als regel kan worden aangehouden dat een koe 4 liter water nodig heeft voor iedere liter geproduceerde melk. Dit met een minimum van 40 liter per koe per dag. In perioden van hittestress neemt de waterbehoefte nog eens met een factor 1.2 – 2 toe.

Ook in perioden zonder hittestress is voldoende en kwalitatief goed drinkwater een voorwaarde voor gezonde koeien. Bij een slechte drinkwaterkwaliteit nemen koeien minder voer op. Tevens neemt o.a. het risico van pensaandoeningen toe. Hierdoor worden voedingstoffen minder goed benut, wat resulteert in:
- een lagere voerefficiëntie/melkproductie
- verminderde weerstand
- verminderde diergezondheid
- lagere vruchtbaarheid
- dunne mest/diarree
- verminderde groei en ontwikkeling van het jongvee

De afgelopen vijf jaar was 23 – 27 % van het bemonsterde drinkwater minder geschikt tot ongeschikt voor melkvee. De drinkwaterkwaliteit is echter veelal gemakkelijk te verbeteren. Hoe? Dat kunt u lezen op onze website (zie ook de onderstaande link).
Wilt u zeker zijn van de drinkwaterkwaliteit van uw vee?

Speerstra geeft nu GD drinkbakcheck cadeau!
Kijk voor meer informatie op onze website.

Speerstra Feed Ingredients

Plaats
Lemmer
Provincie
Telefoon
Website
www.speerstra.com

Of registreer je om te kunnen reageren.