24-06-2014

Duurzame waterzuivering

De roep naar duurzaam groeit, ook in de waterbehandelingsmarkt.

Gezuiverd bronwater is van groot belang, zuivering kost echter veel energie. Remon speelt hier op in met een nieuw type installatie. Deze installatie wordt gevoed door slechts 1 pomp, hierdoor wordt het verbruik per m3 water veel kleiner ten opzichte van andere installaties. Tijdens het zuiveringsproces blijft de installatie continu onder druk staan, het voordeel hiervan is dat het kalk behouden blijft en de aanwezige gassen worden verwijderd.

Dit resulteert in een gegarandeerde kostprijs van maximaal 8 cent per m3 gezuiverd bronwater.

Ook u kunt besparen, kijk op www.remon.com!

Of registreer je om te kunnen reageren.