27-05-2014

De voordelen van mineralen likemmers

Een belangrijk aandachtspunt bij melkvee en schapen is een juiste mineralenvoorziening. Hierin dient ook het belang van mineralen tijdens de weideperiode en voor jongvee niet te worden onderschat.

Belang van mineralen likemmers, óók gedurende de weideperiode!
Onder de gemiddelde Nederlandse omstandigheden bevat vers gras een tekort aan bepaalde mineralen en sporenelementen. Zonder aanvulling kunnen uiteindelijk tekorten ontstaan bij het vee. Ook kan de samenstelling van vers gras gedurende het weideseizoen, per grondsoort, en onder invloed van de weersomstandigheden nogal variëren. Mineralen likemmers bieden een unieke aanvulling aangezien zij in een breed aanbod voorzien van mineralen, sporenelementen en vitaminen. Bovendien zetten enkele elementen uit de likemmers als Calcium (Ca), fosfor (P), natrium (Na), magnesium (Mg) en kobalt (Co), de koeien aan tot likgedrag. Bij tekorten aan deze elementen zal het vee meer likgedrag vertonen.

Mineralen likemmers kunnen vrij beschikbaar worden gesteld in de weide. Het vee heeft hiermee ten allen tijden de mogelijkheid diertekorten zelf aan te vullen. Hierbij hebben mineralen likemmers nog een uniek voordeel! Door het lage aandeel melasse (< 25%) vindt er geen luxeconsumptie plaatst. Opname gebeurt dus alleen naar de individuele behoefte van het dier.

Voordeel mineralenemmers t.o.v. bolus
Bolussen kunnen bijdragen wanneer er een tekort is aan sporenelementen. Echter bevatten bolussen geen macro-elementen (calcium, fosfor, magnesium en natrium). Mineralen likemmers bevatten deze macro elementen wel. Overige voordelen van mineralen likemmers t.o.v. boslussen zijn;

Bevordert de speekselproductie
Dit heeft een bufferende werking in de pens, en draagt bij aan de recycling van stikstof en fosfor in het lichaam

Houdt rekening met het verschil in individuele behoefte van het dier
Bij mineralenemmers wordt er uitsluitend mineralen opgenomen zodra hier behoefte aan is

Mogelijkheid tot het toevoegen van enkele unieke producten
Denk hierbij aan plantenextracten voor bijvoorbeeld vliegenwering en unieke voedermiddelen als Diamond V

Meer over mineralen mineralen-likemmers en additieven/ mineralen voorziening kunt u vinden via de onderstaande links.

Speerstra Feed Ingredients

Plaats
Lemmer
Provincie
Telefoon
Website
www.speerstra.com

Of registreer je om te kunnen reageren.