21-04-2014

MBS Beton introduceert de Broeibreker

Vanaf het moment van inkuilen tot en met het voerhek van het vee kan tot 26 procent van de voederwaarde van gras en maïs verloren gaan (WUR, Handboek Melkveehouderij, 2012). MBS Beton ontwikkelde de Broeibreker, een dienst om veehouders te helpen mogelijke voederwaardeverliezen in de sleufsilo te beperken. Met behulp van een warmtecamera wordt de oppervlaktetemperatuur van een geopende kuil vastgelegd. Op basis van het verkregen warmtebeeld en aanvullende gegevens kan MBS Beton het mogelijke voederwaardeverlies als gevolg van warmteontwikkeling in euro’s uitrekenen.

Aanleiding
Als leverancier van onder andere sleufsilo’s heeft MBS Beton veel contact
met veehouders. MBS Beton ervaart dat veehouders weten dat de manier van
inkuilen, de conservering en de manier van uitkuilen van invloed zijn op de
voederwaarde. Vaak is echter onbekend hoe eventuele voederwaardeverliezen in de kuil voorkomen kunnen worden. Om veehouders te helpen grip op dergelijke voederwaardeverliezen te krijgen, heeft MBS Beton in samenwerking met specialisten de Broeibreker ontwikkeld.

Hoe werkt de Broeibreker?
Voederwaardeverlies is het gevolg van broei. Broei is warmte die ontstaat
door de zuurstofrijke omzetting van energie in CO2, water en warmte. Broei is
te herkennen aan een temperatuurverhoging van het snijvlak van de kuil. Het te lang open liggen van het snijvlak is een mogelijke reden voor het ontstaan van broei. Broei kan herkend worden door middel van het gebruik van een
warmtecamera. Een warmtebeeld biedt tevens informatie over de manier waarop ingekuild is en het verloop van het conserveringsproces.

Van warmtebeeld naar euro’s
Het unieke aan de Broeibreker is de vertaling van het warmtebeeld in combinatie met aanvullende gegevens zoals de grootte van de kuil in verlies van voederwaarde in euro’s. Op deze wijze wordt de veehouder een spiegel
voorgehouden en worden hem aanknopingspunten geboden om het verlies van voederwaarde te beperken. Een mogelijke oplossing is het aanpassen van de manier van uitkuilen. Een dergelijke aanpassing verlaagt niet enkel het
voederwaardeverlies maar zorgt indirect ook voor een besparing op de aankoop van krachtvoer. Het verlies van voederwaarde wordt namelijk gecompenseerd met de aankoop van krachtvoer.

Voor wie?
MBS Beton zet de Broeibreker in bij klanten die een sleufsilo aanschaffen.
“Een veehouder vraagt niet om een sleufsilo, hij vraagt om een voeropslag. Met de Broeibreker helpen wij hem deze voeropslag optimaal tot waarde te brengen.”, aldus Anton Bunt, directeur van MBS Beton.

Foto

Bel mij voor offerte

MBS Beton

Plaats
SOEST
Provincie
Telefoon
T: 035-588 1839
Website
www.mbsbeton.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.