10-04-2014

www.meergrasmeermelk.nl

In 2015 loopt het melkquotum af. Dat heeft grote gevolgen voor de melkveehouderij. Meer dan ooit wordt het belangrijk om efficiënt en tegen een zo laag mogelijke kostprijs, melk te produceren. De productie van ruwvoer op het eigen bedrijf speelt daarin een belangrijke rol.

Het eigen grasland is voor veehouders een belangrijke bron voor de winning van ruwvoer. Nufarm, producent van gewasbeschermingsmiddelen, heeft daarom afgelopen jaar in Nederland en België uitgebreid onderzoek laten doen naar de onkruidbestrijding in grasland. Het onderzoek van Nufarm toont aan dat veel veehouders zich vaak onvoldoende de voordelen van een goede onkruidbestrijding - en dus meer ruimte voor kwalitatief goede grassen - realiseren.

Hoger rendement grasland

Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar de effecten van onkruidbestrijding. Algemeen wordt vastgesteld dat door een tijdige onkruidbestrijding de VEM-opbrengst per hectare makkelijk met 2000 kVEM/ha kan worden verhoogd. Uitgaand van een prijs van 15 cent per kVEM betekent dit een meeropbrengst van circa € 300,- per ha.

Om het belang van onkruidbestrijding beter en breder onder de aandacht te brengen is door Nufarm www.meergrasmeermelk.nl ontwikkeld. De website biedt brede informatie en een aantal handige tools die kunnen helpen om dit seizoen een beslissing te nemen over een onkruidbestrijding. Meer informatie vindt u op: www.meergrasmeermelk.nl.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.