03-04-2014

‘Laat de schaal uw handel rechten’

Dit is een oud spreekwoord. Maar volgens Sybren en Brugt Bergsma van Bergsma Drain B.V. en Bergsma Drainagetechniek B.V. uit Terkaple (Friesland) tot op de dag van vandaag nog steeds actueel. Dat heeft hen er toe doen besluiten om in een voertuigweegbrug te investeren.

Bergsma heeft een drainagebedrijf met zeer geavanceerde en goed geoutilleerde drainagemachines. Naast drainage heeft Bergsma nog een kleine tak ‘fourage’. De oude kleine weegbrug was van ijzer en niet meer bruikbaar vanwege de venige zure grond. Door de aanschaf van deze betonnen weegbrug kan Bergsma weer zeggen: “meten is weten”. Uiteraard is een geijkte weegbrug hiervoor het meest geëigende middel. Na diverse gesprekken met Pfister Weegtechniek B.V. uit Oosterhout (NBr.) werd door Bergsma de keuze gemaakt voor een verdiepte gelijkvloerse weegbrug met afmetingen van 18x3 meter en een maximum weegvermogen van 70.000 kg. Uit bodemonderzoek kwam naar voren dat de bodemgesteldheid niet geschikt was voor een standaard fundatie. In overleg met de firma René Schouten uit Elspeet is toen besloten om de weegbrug te funderen op speciale

heipalen met koppelbalken zodat verzakken onmogelijk is en de weegbrug altijd recht blijft liggen. Hiermee is tevens gegarandeerd dat de weegbrug tot in lengte van jaren goed weegt. Om dit te kunnen aantonen en vastleggen heeft Pfister Weegtechniek B.V. de weegbrug ook geijkt tot 70.000 kg met geijkte gewichten van 1.000 kg per stuk. Nadat alle proeven waren gedaan, bleek de weegbrug ruimschoots binnen de gestelde eisen van de ijkwet te vallen en is derhalve ook voorzien van een door het NMi goedgekeurde ijkcertificaat.

Bergsma Drain

Bergsma Drain B.V. is een gerenommeerd bedrijf en al sinds 1962 actief op het gebied van drainagewerkzaamheden. Met tien drainagemachines, zowel ketting als sleufloos, groot en klein, heeft Bergsma Drain voor elke grondsoort de beste oplossing. Er wordt gebruik gemaakt van een laser en GPS-systeem om uiterst nauwkeuring te kunnen werken en alles in kaart te brengen zodat de klant het drainageplan in zijn archief kan bewaren. Waar drainage moet worden aangelegd, daar is Bergsma aanwezig. Zo hebben wij ook een kettingmachine waarbij de ketting zijdelings achter de rups kan draaien voor toepassing o.a. vlak langs gebouwen en lekdrainen bij polder- en zeedijken. Bergsma Drain verzorgt naast de agrarische drainage ook het draineren van sportvelden, bronbemaling en de verhuur van bronpompen bij gebouwen en ligbox kelders zodat de nieuwe gebouwen door de hoge grondwaterdruk niet gaan drijven.

Pfister Weegtechniek

Pfister Weegtechniek B.V. – onderdeel van Bilanciai, is één van Europa’s grootste producenten van industriële weegapparatuur en marktleider in de Benelux als leverancier van weegbruggen voor weg- en railvervoer, weegbruggen gemonteerd in een fundatieput of voor bovengrondse opstelling, met stalen dek of met prefab betonnen dek, in standaard uitvoering of aangepast aan de eisen van uw specifieke toepassing. Maar Pfister doet meer dan alleen het leveren en installeren van nieuwe weegbruggen. Wat bijvoorbeeld te denken van periodiek onderhoud, keuring, kalibratie en ijking. En het maakt voor ons geen verschil of het om een Pfister-weegbrug gaat of om weegbruggen van derden. Onze onderneming is door het NMi en Verispect gecertificeerd om kalibratie/ijking van weegsystemen zelf uit te voeren. Dus als het om weegbruggen gaat is Pfister uw logische keuze.

Pfister is een ISO 9001:2008 en VCA* gecertificeerde onderneming en beschikt over een volledig uitgeruste servicedienst voor alle weegsystemen. Tevredenheid van onze klanten heeft bij ons de hoogste prioriteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.