30-03-2014

60% melkveebedrijven besmet met cryptosporidiose

Op 60% van de melkveebedrijven komt Cryptosporidium parvumvoor. Bij de jongste kalveren is cryptosporidiose één van de vier belangrijkste veroorzakers van diarree.

Het is voor melkveehouders daarom van belang C. parvum geen kans te geven. Het advies is om de infectiedruk in de omgeving laag te houden en de weerstand van het kalf te verhogen.

Cryptosporidiose is een parasiet die op veel bedrijven voorkomt. Via de opname van oöcysten, de eitjes, worden kalveren besmet met C. parvum. Met name de jongste kalveren zijn zeer gevoelig, al bij opname van slechts 132 oöcysten raakt een kalf besmet. Dit kan leiden tot ernstige diarree, met gevolg uitscheiding van enorme aantallen oöcysten en verhoging van de infectiedruk in de omgeving.

Het is van belang deze vicieuze cirkel te doorbreken. Dat kan door strenge hygiënemaatregelen te hanteren, bijvoorbeeld doormiddel van reiniging en desinfectie van de huisvesting en het streven naar een all-in all-out systeem. Daarbij is het raadzaam jonge kalveren preventief te behandelen met een cryptosporistatisch middel. Zo wordt cryptosporidiose onder controle gehouden en een lagere infectiedruk verkregen, met minder sterfte tot gevolg. Op deze manier pak je de problemen met cryptosporidiose bij de bron aan.

 

Of registreer je om te kunnen reageren.