19-03-2014

Beschermd de wei in!

Melkveehouders worden steeds vaker geconfronteerd met longwormproblemen bij hun (jong)vee, zo blijkt uit informatie van GD. Longworminfecties bij vaarzen en melkkoeien leiden tot ziekte en daling in melkproductie, terwijl bij ernstige gevallen van longworminfecties zelfs sterfte voorkomt.

Eenmaal beschadigde longen herstellen niet meer volledig. Toch kan longworm voorkomen worden door kalveren natuurlijke immuniteit te laten opbouwen.

Infecties met longworm zorgen voor ernstige longklachten, groeiachterstand en sterfte. Bij volwassen melkkoeien komt ook nog een enorme daling in melkgift erbij. Jongvee dat te maken heeft met een ernstige longworminfectie zal maar zelden uitgroeien tot een koe met voldoende productie. Het is dus zaak rundvee een natuurlijke immuniteit te laten opbouwen tegen longworm.

Dat kan door het jongvee te vaccineren met Bovilis Longworm. Dit vaccin bevat verzwakte longwormlarven die de dieren aanzet weerstand en dus immuniteit op te bouwen. Deze longwormenlarven zijn niet in staat uit te groeien, richten geen schade aan, kunnen zich niet vermenigvuldigen en ook geen andere dieren besmetten. Ze zorgen echter wel voor een levenslange bescherming.

 

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.