04-12-2013

Keydollar ontwikkelt vergelijkingstool mestscheiders voor boxstrooisel

De firma Keydollar uit het Friese Balk heeft een rekenmodel ontwikkelt waarmee het mogelijk is mestscheiders met elkaar te vergelijken. Melkveehouders die overwegen een mestscheider aan te schaffen, kunnen nu op basis van eigen input eenvoudig een kostenberekening maken met als uitkomst de kosten van dikke fractie als boxstrooisel per kuub evenals de uiteindelijke kosten per jaar. Daarnaast is er de mogelijkheid om de mestscheider van Keydollar met andere mestscheiders te vergelijken. Het model is uniek omdat het vergelijken van mestscheiders onderling nog altijd erg ondoorzichtig was.

Er zijn reeds verschillende rekenmodellen voor mestscheiders in de omloop. Niet eerder echter werd een model ontwikkeld waarin verschillende typen mestscheiders met input van leveranciers eenvoudig door de veehouder vergeleken kon worden. De parameters kunnen door de gebruiker zelf worden ingevuld, waarbij de input van de aanbieder leidend kan zijn.

Het model is makkelijk in te vullen en vergelijkt niet alleen de jaarkosten en onderhoudskosten per draaiuur maar ook de uiteindelijke kosten er kuub strooisel. Zo is eenvoudig uit te rekenen welke machine het beste op het melkveebedrijf in kwestie past. Omdat mestscheiding voor boxstrooisel een snelle opgang vindt, maar er nog steeds veel onduidelijk is over de daadwerkelijke kosten per kuub is dit model een handige tool. Het geeft direct een helder inzicht en schept duidelijkheid over de kosten en baten.

Keydollar wil met dit rekenmodel niet alleen het gehele plaatje omtrent mestscheiding als technische bewerkingsstap inzichtelijker maken, maar ook de melkveehouder een mogelijkheid geven zelf met verschillende inputs van fabrikanten te gaan rekenen. Zo kan het model anoniem en vrij worden ingevuld en beschikt de gebruiker met zekerheid over een realistische berekening.

Of registreer je om te kunnen reageren.