04-12-2013

Gezonde cijfers halen wordt gemakkelijker

Met de introductie van twee nieuwe kengetallen door CRV krijgen veehouders de mogelijkheid om gericht te fokken op een efficiëntere en gezondere veestapel. Na de indexdraai van 4 december komen de kengetallen Better Life Efficiëntie en Better Life Gezondheid beschikbaar voor de praktijk.

Met de twee nieuwe kengetallen kunnen veehouders praktisch stieren kiezen om te fokken op een efficiënte veestapel die makkelijk te managen is en waarin de koeien lang gezond blijven. Beide getallen worden in percentages uitgedrukt, waardoor gemakkelijk af te lezen is welk effect veehouders van een bepaalde stier mogen verwachten.

Better Life Efficiëntie
De introductie van Better Life Efficiëntie draagt bij aan lagere voerkosten en tegelijk een betere benutting van grondstoffen. Het getal geeft aan in welke mate een stier bijdraagt aan een efficiëntere melkproductie. Hoe meer energie wordt omgezet in melk, hoe beter het is voor de efficiëntie.Over het algemeen geldt dat productiviteit gecombineerd met een hoge levensduur leidt tot een hoge efficiëntie. Een stier met een score van +5% geeft in een gemiddelde veestapel een economisch voordeel van € 250 euro in het leven van een koe.Bij de berekening van Better Life Efficiëntie spelen vooral melkproductie en levensduur een belangrijke rol. Ook de persistentie en laatrijpheid, de vruchtbaarheid en het gewicht worden meegenomen in de berekening.

Better Life Gezondheid
Better Life Gezondheid is een getal dat aangeeft in welke mate een stier bijdraagt aan een gezondere veestapel. Een hoge score betekent dat een nakomeling van een stier weinig gezondheidsincidenten zal hebben, zoals in het geval van mastitis, kreupelheid, een moeilijke geboorte of niet drachtig worden.Het gebruik van stieren met een hoge score voor gezondheid heeft als voordeel dat de veestapel makkelijker te managen wordt en dat koeien een hogere kans krijgen om oud te worden.
Better Life Gezondheid wordt berekend aan de hand van de erfelijke aanleg van een stier voor uiergezondheid, vruchtbaarheid, klauwgezondheid, geboorteverloop en levensvatbaarheid. Een stier met een score van +5% geeft in een gemiddelde veestapel een voordeel van € 70 in het leven van een koe.

Better Life
CRV introduceert de twee nieuwe kengetallen onder de naam ‘Better Life’. Dit komt voort uit de visie op duurzaamheid waarin CRV wil bijdragen aan een duurzamere productie van melk en vlees, op een manier die economisch duurzaam is voor veehouders.De twee nieuwe kengetallen zijn daar een duidelijk voorbeeld van. Ze dragen bij aan: 1) een verhoging van de gezondheid en levensduur van de koeien, 2) een melkproductie met een optimale benutting van grondstoffen en 3) het terugdringen van voerkosten en veterinaire kosten. Dat leidt tot een beter leven voor de veehouder, de koeien én de maatschappij.

CRV

Of registreer je om te kunnen reageren.