24-11-2013

Duidelijkheid over wachttijd

Per 1 januari 2013 is het verboden dieren met antibioticumresiduen boven de Maximale Residu Limiet te laten slachten (Besluit Diergeneesmiddelen, Art. 8A13). Indien dieren na slachten positief worden bevonden kan de houder van het dier bestuursrechtelijk of strafrechtelijk worden vervolgd.

In de praktijk wordt een wachttijd op de verpakking van een diergeneesmiddel regelmatig als een garantie gezien voor het veilig kunnen leveren van melk of het afleveren van een slachtdier. Een aangegeven wachttijd is echter niet meer dan een richtlijn.

Hoe worden wachttijden bepaald?
Wachttijden worden door overheid vastgesteld. De fabrikant van diergeneesmiddelen voert per diersoort en per product testen uit. Elk product heeft immers een eigen samenstelling en een eigen gebruiksvoorschrift. De fabrikant behandelt een aantal dieren, conform de productinformatie, met het product. Vervolgens wordt regelmatig onderzocht of er nog residuen in (de weefsels van) het dier kunnen worden aangetoond. Op basis van de tijdstippen waarop alle monsters van de onderzochte dieren onder de MRL liggen wordt een wachttijdadvies vastgesteld.

De wachttijd is afhankelijk van vele factoren
Een wachttijd is daarom geen garantie voor afwezigheid van residuen, doordat veel factoren van invloed zijn op de uitscheiding van een diergeneesmiddel, zoals o.a. de gezondheid van het dier, de plaats van toediening en het aantal keer toedienen van het diergeneesmiddel. Meer weten? Klik hier.

Tips bij de omgang met wachttijden

  • Wachttijden zijn richtlijnen, zij kunnen per dier en per situatie verschillen
  • Houd een sluitende diergeneesmiddelenadministratie bij
  • Zorg voor een adequate identificatie van behandelde dieren
  • Gebruik diergeneesmiddelen volgens voorschrift
  • Bij twijfel: niet leveren of test eerst op afwezigheid van residuen

Wilt u weten welke andere factoren van invloed zijn? Download de brochure ‘Duidelijkheid over wachttijd’.

Of registreer je om te kunnen reageren.