04-11-2013

Relatie uiergezondheid en mineralen

Speerstra Feed Ingredients BV tracht zoveel mogelijk bij te dragen aan de nutritionele kennis van de melkveehouderij. Speerstra werkt met zijn voederadditieven naar een betere voederefficiëntie, een betere opstart en goede algehele weerstand van de koe. Een goede algemene weerstand is essentieel voor de uiergezondheid van de koe. Met name de energievoorziening en mineralenvoorziening zijn belangrijk om mastitis te voorkomen.

De energievoorziening is extra belangrijk aan het begin van de lactatie, wanneer de koe in de negatieve energiebalans verkeerd. Dit heeft vaak (sub)klinische slepende melkziekte ten gevolge, wat de kans op mastitis vergroot. Om de transitieperiode te versoepelen is de mineralenvoorziening in de droogstand erg belangrijk. Koeien met een te lage magnesium voorzienig in de droogstand hebben een groot risico op melkziekte, wat de kans op mastitis met 8-9 keer vergroot.
Vitamine E en de mineralen koper, zink en  selenium zijn van groot belang voor de algemene weerstand van de koe.  Wanneer het selenium gehalte in het bloed te laag is wordt de aanvoer van witte bloedcellen naar het uier vertraagt. Dit terwijl witte bloedcellen juist een zeer belangrijk component van het immuunsysteem zijn, en van groot belang voor de verdedigen van het lichaam tegen ziektekiemen. De werking, activiteit en verhoging van selenium in weefsels is afhankelijk van de voorziening van respectievelijk vitamine E, koper en jodium.  Bovendien vangt selenium, samen met vitamine E, vrije radicalen weg uit het lichaam, en hebben ook op deze manier een zeer belangrijke rol in de weerstand tegen mastitis.
Zonder aanvulling van krachtvoer bestaat het rantsoen van het oudere jongvee en droge koeien vaak uit ruwvoer met een te laag aandeel vitaminen en mineralen. Uit onderzoek blijkt dat pinken met een te laag aandeel selenium en koper in het rantsoen, als vaars een hoger celgetal hebben en afkalven met mastitis. Het doorberekenen van rantsoenen is daarom van groot belang ter voorkoming van mastitis. Aanvulling met de juiste additieven kan hierop uitkomst bieden.

 

Of registreer je om te kunnen reageren.