31-10-2013

Herd Navigator van DeLaval

Herd Navigator is een revolutionaire innovatie die optimale ondersteuning biedt bij het dagelijkse management van een grote melkveestapel. Herd Navigator™ bemonstert elke koe individueel, analyseert de melk en geeft aan welke koe ziek of tochtig is. Zo kan de melkveehouder grote koppels individueel opvolgen. Herd Navigator werkt in traditionele melkstallen ook in VrijwilligeMelkSystemen (VMS).

Herd Navigator is in staat om te monitoren en beslissingen te nemen op het gebied van vruchtbaarheid, uiergezondheid, voeren en energiebalans. Hierdoor zal de gezondheid en rentabiliteit van de veestapel aanzienlijk verbeteren. Dit alles gebeurt volledig automatisch tijdens het melkproces.

In iedere Melkstand of VMS wordt een monstername-unit op de bestaande melkmeters aangesloten. Vanuit deze monstername-unit komt de melk in de Centrale Sample Intake Unit. Hier wachten de melkmonsters in rij om doorgezet te worden naar de Analyzer.

De Analyzer vormt het hart van de apparatuur. Hierin wordt het melkmonster geanalyseerd op basis van aanwezige hormonen en enzymen in de melk.

Wat zijn de 4 parameters progesteron, LDH, BHB en ureum? Waarom worden deze parameters gebruikt en wat laten ze zien?

Progesteron
 (een hormoon) wordt gebruikt om tocht, dracht, cysten, onvruchtbaarheid en verwerpers vast te stellen. Daarnaast geeft het systeem een inseminatietijdstip aan met de kans van het dier op dracht van deze inseminatie.

LDH
 (een enzym) laat een vroegtijdige indicatie van mastitis zien zodat het proactief behandeld kan worden.

BHB
 (een ketonlichaam) wordt vooral gebruikt om subklinische en klinische slepende melkziekte aan te tonen, maar ook om andere afwijkingen te constateren die de stofwisseling van de koe belemmeren.

Ureum
 kent u vanuit de uitslagen van de tankleverancies. Herd Navigator gaat daar verder in door onderscheid te maken in groepen koeien om de eiwitvoorziening te monitoren. Hierdoor kunt u proactief ingrijpen, zeker bij beweiding en rantsoenveranderingen.

Bij de analyse houdt Herd Navigator ook rekening met andere managementfactoren zoals lactatiestadium, melkproductie en voeropname. Deze gegevens worden gecombineerd en verwerkt met de gemeten waarden in een biomodel. Het biomodel bepaalt daarnaast welke parameters gemeten moeten worden voor welke koe en wanneer. De gegevens zijn direct na het melken beschikbaar in de PC en zijn de basis voor het advies en behandelplan.

Met Herd Navigator kunt u eenvoudig grotere koppels koeien managen met daarbij individuele aandacht zonder extra werk.

Of registreer je om te kunnen reageren.