09-10-2013

Bespaar voer en geld met Topmelk ProtiSpar

Topmelk ProtiSpar zorgt voor een hogere benutting van het eiwit vanuit het rantsoen waardoor er 500 gram soja of 700 gram raapschroot per dier per dag bespaart kan worden. Voor een bedrijf met 100 melkkoeien betekent dit op jaarbasis al gauw een besparing van ruim € 10.000.

De unieke combinatie van etherische oliën en kruiden in Topmelk ProtiSpar zorgen ervoor dat de ontwikkeling van de specifiek eiwit afbrekende bacteriën, de  zogenoemde HAP-bacteriën (hyper ammonia producing bacteria) worden geremd. Hierdoor is er meer eiwit beschikbaar op darmniveau. Zodoende is er bij toepassing van Topmelk ProtiSpar een directe besparing op het eiwit in het rantsoen mogelijk. Recent praktijkonderzoek wijst uit dat er met 20 gram Topmelk ProtiSpar ruim 500 gram soja of 700 gram raapschroot per dier per dag vervangen kan worden. Per dag levert ProtiSpar gemiddeld een saldo van € 0,35 per koe.  Voor een bedrijf met 100 melkkoeien betekent dit op jaarbasis al gauw een besparing van ruim 18.000kg soja, oftewel € 10.000,- per jaar met de huidige sojaprijzen. 

Naast de directe besparing op eiwit, ontlast Topmelk ProtiSpar de koe en ondersteunt de gezondheid. Bovendien vermindert de ammoniakemissie en biedt Topmelk ProtiSpar extra kansen voor veehouders die deelnemen aan BEX.  Met Topmelk ProtiSpar hoeft er minder soja op het bedrijf te worden aangevoerd. Dit resulteert in een lagere aanvoer van stikstof en fosfaat,  wat gunstig is voor de BEX. Hiermee draagt ProtiSpar bij aan een  grotere plaatsingsruimte van mest op het eigen  bedrijf, dus een besparing op de mestafzetkosten.

Topmelk ProtiSpar is standaard verkrijgbaar in verschillende varianten; puur en opgemengd met tarwegries. De pure variant is geschikt voor in mengvoer en/ of mineralenmengsel s (dosering 20 gram/ dier/ dag, kosten € 0.06 dier/ dag).  Topmelk ProtiSpar opgemengd met tarwegries is geschikt voor toepassing rechtreeks op de boer (dosering 100 gram/dier/dag, kosten € 0.13 dier/dag).

Aan het mengsel Topmelk ProtiSpar kan tevens Diamond V worden toegevoegd, wat zorgt voor een betere vertering van het rantsoen. De combinatie van Topmelk ProtiSpar en Diamand V resulteert in een gegarandeerde hogere voeropname aan het begin van de lactatie, betere penswerking, lager risico op pensverzuring, hogere melkgift, gezondere koeien en daardoor minder uitval.

Meer weten over Topmelk ProtiSpar en andere Speerstra producten? Speerstra Feed Ingredients is dit jaar onder anderen aanwezig op de Rundvee Relatiedagen in Hardenberg. Bezoek ons op 29 t/m 31 oktober op standnummer 406, en laat u vrijblijvend inlichten over de (financiële) voordelen!

 

Of registreer je om te kunnen reageren.