02-10-2013

SoilCover, snelste grasgroenbemester en vanggewas voor late inzaai in de stoppel

Grasgroenbemester SoilCover is specifiek ontwikkeld voor late inzaai na de maisoogst, maar ook na andere hoofdteelten. Late inzaai vraagt om rassen met een snelle kieming en vestiging bij lage bodemtemperaturen. Door de vlotte kieming en de snelle gewasontwikkeling garandeert SoilCover een optimale vastlegging van mineralen. Bovendien produceert SoilCover in zeer korte tijd veel organische stof en verbetert de structuur van de grond. Indien gewenst kan er in het voorjaar een vroege eerste snede geoogst worden.

Snelste opkomst

SoilCover is samengesteld uit Italiaans- en Westerwolds raaigras. De speciaal voor SoilCover selecteerde rassen kenmerken zich door een vlotte kieming, snelle jeugdgroei, een hoge

organischestof productie,  wintervastheid en voorjaarsgroei. Bovendien bestaat SoilCover uit speciaal geselecteerd zaaizaad met de hoogste norm voor kiemkracht en kiemenergie.

 

Turbozaden
Voor het beste resultaat wordt SoilCover gezaaid met een dichtheid van 400 turbozaden per m². Eén verpakking SoilCover staat voor één hectare geslaagde groenbemester.

Lage kosten

Het resultaat van  één eenheid Soilcover per ha is vergelijkbaar met bijvoorbeeld 35 tot 40 kilogram Italiaans raaigras of 100 kilogram snijrogge per ha. De kosten van de inzaai van SoilCover zijn aanzienlijk lager (zie tabel).  Bij gebruik van lagere zaaizaadhoeveelheden van Italiaans of snijrogge kan ook de dosering van SoilCover evenredig worden aangepast. Echter voor een goed resultaat is dit niet aan te raden.

Voordelen SoilCover:

• Ideaal voor late inzaai in de stoppel.

• Snelle kieming bij een lage bodemtemperatuur.

• Snelle gewasontwikkeling door sterke jeugdgroei.

• Efficiënte vastlegging mineralen door diepe beworteling.

• Hoge productie organische stof

• Geschikt als voedergewas.

• Lage kosten per ha

Of registreer je om te kunnen reageren.