03-10-2013

Bodem en teelt in optimale conditie door BemestingsMonitor

Inzicht in de bodem is essentieel voor een uitgekiende bemesting, goede productie en gezond gewas. Door het nieuwe product BemestingsMonitor van BLGG AgroXpertus zijn boeren en tuinders in staat om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden, gewas op maat te bemesten en tijdens de teelt een vinger aan de pols te houden.

“In de bodem spelen zich allerlei ingewikkelde processen af”, legt Arjan Reijneveld uit. Hij is productmanager bij BLGG AgroXpertus. “De totale bodemvoorraad aan voedingsstoffen zegt niet alles over de benutbaarheid voor het gewas. Van bijvoorbeeld 3000 kg fosfaat per hectare is maar een klein deel ook echt voor het gewas beschikbaar.

Hoeveel er uiteindelijk door de bodem aan het gewas geleverd kan worden is afhankelijk van het calciumgehalte, het ijzergehalte, de pH, maar ook de bodemstructuur, om maar een paar facetten te noemen.” Met BemestingsMonitor geeft BLGG AgroXpertus inzicht in de bodemvoorraad (de bodemvruchtbaarheid) en tevens in de beschikbaarheid voor het gewas. Arjan Reijneveld: “Beide zijn van groot belang; bodemvruchtbaarheid is vooral investeren in de langere termijn, plantbeschikbaarheid is van belang voor de teelt gedurende het groeiseizoen.”

Met Bodem naar meer opbrengst
Met het nieuwe product wil BLGG AgroXpertus boeren en tuinders meer inzichten geven. BemestingsMonitor bestaat uit de onderdelen Bodem, Teelt en Check. BemestingsMonitor Bodem is het onderzoek naar bodemvruchtbaarheid. Bodemvruchtbaarheid is de basis voor een hoge opbrengst en een gezond gewas. Deze kan verslechteren door bijvoorbeeld een hoge onttrekking of een te lage zuurtegraad (pH). Arjan Reijneveld: “Vaak zijn er ook mogelijkheden voor verbetering. De cijfers uit dit onderzoek geven handvatten om hier iets aan te doen.”

Met Teelt naar een uitgekiende bemesting
Met BemestingsMonitor Teelt geeft BLGG AgroXpertus een gewasgericht advies voor bemesting. Het bedrijf meet de plant beschikbare voorraden, maar houdt ook rekening met de voorraden in de bodem en de ‘nalevercapaciteit’. Zo weten boeren en tuinders wat de teelt voor het komende seizoen nodig heeft. Het bodemmonster wordt dan ook bij aanvang van het seizoen genomen.

Check is de vinger aan de pols
Er zijn allerlei factoren die de teelt tijdens het seizoen beïnvloeden. Met BemestingsMonitor Check geeft BLGG AgroXpertus boeren en tuinders de gelegenheid een vinger aan de pols te houden tijdens de teelt. Arjan Reijneveld: “Geen enkel seizoen is hetzelfde. Boeren en tuinders kunnen goede maatregelen treffen door de bodemvruchtbaarheid op peil te houden, en een precies afgestemde bemesting uit te voeren. Echter: gedurende het seizoen gaan omstandigheden zoals neerslag en temperatuur bepalen hoe het gewas groeit. Met Check geven we gerichte adviezen als er een tekort is aan één of meerdere nutriënten.” Check kan verschillende keren per seizoen worden uitgevoerd, afhankelijk van de omstandigheden en het gewas. BLGG AgroXpertus meet een heel scala aan nutriënten met een zeer beperkte onderzoeksduur

Of registreer je om te kunnen reageren.