03-10-2013

Nutramon®-KAS laagste CO2 footprint van Europa

De CO2 footprint van de kalkammonsalpeter (KAS) van OCI Nitrogen is als eerste gecertificeerd en nu officieel de klimaat vriendelijkste van Europa. De nieuwste technologieën zorgen ervoor dat er bij productie bijna geen broeikasgassen meer vrijkomen. Het is nu met afstand de groenste KAS met de laagste CO2 footprint van Europa. Met de emissie waarde van Nutramon® in de ketenanalyse van agrarische productie in Nederland leidt dit tot een significante verlaging van de carbon footprint van Nederlandse producten.

Laagste footprint van Europa

De berekende emissie van broeikasgassen van plantaardige landbouw producten is vaak hoog, mede door de bijdrage van stikstof houdende minerale meststoffen. Vergeleken met de oude cijfers waarmee officiële certificering instanties nu nog rekenen is de CO2 footprint van Nutramon 75% lager. De registratie is gedaan volgens de internationale “Carbon Footprint standaard” PAS2050-I. PAS 2050 werd geïntroduceerd in 2008 met het doel een consistente internationale methode te hanterenvoor het kwantificeren van product CO2 foot prints.

De cradle-to-gate berekening uitgevoerd door Blonk Consultants en geverifieerd door de internationale certificeringsorganisatie SGS laat een carbon footprint van 2,06 kg CO2e per kg N zien. In totaal heeft OCI Nitrogen een productiecapaciteit van ca. 1,4 miljoen ton Nutramon, meer dan 50% marktaandeel in Nederland en ook een significant marktaandeel in Noord-West Europa.

Duidelijk herkenbaar en meest efficiënte stikstofmeststof

Kalkammonsalpeter zorgt voor een hogere opbrengst, een hogere gewaskwaliteit en een lagere milieubelasting dan andere alternatieve meststoffen of mestproducten. Het is de beste aanvulling op dierlijke mest en heeft een lagere stikstof uitspoeling en de laagste ammoniakemissie; de toegediende meststof komt 100% tot benutting van het gewas. Dat geeft boeren de mogelijkheid om hogere rendementen te realiseren. Aan de Nutramon-KAS is een oranje korrel toegevoegd waarmee het product duidelijk herkenbaar is voor de boer.

Werken aan duurzaamheid

De Nederlandse landbouw is wat betreft efficiëntie en verduurzaming één van de koplopers in de wereld. OCI Nitrogen ondersteunt organisaties die zich inzetten voor een duurzame landbouw zoals de stichting Veldleeuwerik en werkt voortdurend aan een verdere optimalisatie van de productietechnieken. Zo heeft OCI Nitrogen in 2008 de “Responsible Care Award” van de Vereniging van de Nederlandse chemische industrie gewonnen voor het reduceren van lachgas emissies.

Of registreer je om te kunnen reageren.