27-08-2013

DLV zet task force Mest en Mineralen op

Binnen DLV is de task force Mest en Mineralen opgezet. Specialisten binnen DLV hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met verschillende tools, om vervolgens de mestwetgeving in Nederland om te zetten naar een praktisch geluid richting de veehouders. Samen met partners is hieruit onder andere de BEX ontwikkeld. Het vervolg hierop, de kringloopwijzer, is in de afgelopen jaren bij veel klanten van DLV ingezet. Hierdoor is een benchmark ontstaan die inzicht geeft en praktische handvaten oplevert voor de veehouder.

Ervaring die opgedaan is met specifieke bemestingsniveaus, bemestingstechnieken, het gebruik van kunstmestvervangers en het gebruik van behandelde mest, laten zien dat er nog veel te optimaliseren is. Waar de praktijk de afgelopen jaren veelal heeft gewerkt aan het optimaliseren van processen rondom de koe, zal in de toekomst ook de laatste slag gemaakt moeten worden op het gebied van ruwvoerteelt.

Verschillende mestaanwendingstechnieken op verschillende grondsoorten, het gebruik van behandelde of verwerkte mest, de inzet van kunstmestvervangers, het optimaliseren van de mestaanwending op bedrijfs- en perceelsniveau, maar ook het gebruik van dierlijke (behandelde) mest in de kunstmestruimte bieden veel kansen voor de toekomst.

Uit de benchmark blijkt dat er een grote spreiding is in resultaten tussen bedrijven die deel hebben genomen aan de kringloopwijzer. Deze spreiding betekent dat er ook nog veel winst te behalen is. Onze specialisten Mest en Mineralen helpen veehouders op weg die bedrijfsprocessen verder willen optimaliseren op een praktische manier, waarbij de verduurzaming ook een financieel voordeel oplevert.

Heeft u vragen of wilt u meer weten plaats dan onderstaand uw reactie.

DLV

Of registreer je om te kunnen reageren.